5. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.04.2007.
FENA

SARAJEVO, 19.APRILA(FENA)
Na inicijativu premijera  Federacije Bosne i Hercegovine Nedžada Brankovića, u Federalnoj vladi od danas je uveden novi način komuniciranja dužnosnika s novinarima. Svakog četvrtka, poslije redovne pres-konferencije nakon sjednice Vlade, novinari će imati na raspolaganju sat vremena za postavljanje pitanja po svom nahođenju premijeru ili njegovim zamjenicima.
 
Danas su premijera Brankovića pitali između ostalog kada će Vlada podnijeti prijedlog svog programa rada Federalnom parlamentu. 

Prema planovima najavljenim na samom početku mandata aktuelne nove Federalne vlade to će se desiti krajem aprila ili eventualno sedmicu dana kasnije, odgovorio je.
 
Jendo od pitanja odnosilo se na preduzeće Krivaja u Zavidovićima, ali u kontekstu prošlosedmične izjave resornog federalnog ministra Vahida Heće da će tamošnja situacija zahtijevati možda posebnu vanrednu  sjednicu Vlade. Branković je kazao da će sutra razgovarati s Hećom. Ako on (Hećo) predloži vanrednu sjednicu bit će održana.
 
Na pitanje o štrajku zdravstvenih radnika, Branković je rekao da Vlada, iako nije poslodavac korespondira u ovom segmentu te da u kantonima u FBiH treba da bude verificiran prijedlog novog kolektivnog ugovora iz oblasti zdravstva. štrajk će trajati za to vrijeme.
 
Na novinarska pitanja vezana za privatizaciju državnog kapitala, Branković je odgovorio da će se Vlada već do kraja juna i u tom smislu obratiti Parlamentu s prijedlozima šta privatizirati, a šta ne. Pritom, cilj ne smije biti prodaja radi prodaje već osmišljeni planovi o tome kako upotrijebiti novac za projekte od iznimnog značaja za Federaciju, kao što su, naprimjer, putne komunikacije. Samo za put Sarajevo - Tuzla, koji je sada u takvom stanju da se vozila provlače njime, treba oko 600 miliona KM, kazao je premijer.
SARAJEVO, 19.APRILA(FENA)
***
 Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahid Crnkić izjavio je na pres-konferenciji nakon današnje sjednice Vlade u Sarajevu da su izmjene i dopune Zakona o pravima demobiliziranih boraca, koje je danas utvrdila Vlada, u posebnom dijelu usmjerene na olakšavanje borcima povratnicima u Republiku Srpsku da ostvaruju prava iz ovog zakona bez sputavajućih problema tehničke naravi. To je između ostalog doprinos održivom povratku ove populacije, kazao je ministar.
 
Osim prednosti za ove borce kod dodjeljivanja kredita od Federalnog zavoda za zapošljavanje, izmjenama je olakšano i ostvarivanje njihovih prava na osnovno osiguranje. Propisano je da o tome u prvom stepenu rješava najbliža općinska služba u Federaciji ili općinska služba prema posljednjem boravištu, što je stvar izbora stranke.
 
Druga izmjena u Zakonu o demobiliziranim borcima odnosi se na sprječavanje eventualnih zloupotreba kod ostvarivanja jednog od propisanih prava, a to su  naknade za vrijeme nezaposlenosti. Njih ne može dobiti  borac koji je već dobio donaciju ili kredite za zapošljavanje niti onaj koji svoje preduzeće preregistruje na drugu osobu da bi dobio spomenutu naknadu.
 
Prve isplate demobiliziranim borcima, regulirane ovim zakonom, treba da otpočnu od maja, potvrdio je ministar Crnkić.
 
On je na pres-konferenciji izjavio i da je Vlada danas povećala koeficijent za aprilske ratne vojne invalidnine s 0,96, koliko iznosi martovski, na koeficijent jedan.
 
Ministar Crnkić je također izjavio da je Vlada danas prihvatila  informaciju resornog ministarstva o provođenju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja.
 
Implementacija je tekla uspješno, novac u budžetu je  i dalje osiguran, zaključio je.
 
Do kraja prošle godine, dodao je, doneseno je 5.265 rješenja na osnovu spomenutog zakona, u postupku rješavanja je još 290 predmeta. Od njih je za 97 aplikanata odbijen zahtjev za mjesečni novčani dodatak, a 61 predmet upućen na dopunu dokumentacije te 13  na dodatnu provjeru, kazao je Crnkić.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE