35. (telefonska) sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.10.2013.
Saopćenje o radu

VLADA FBIH DALA PRETHODNU SAGLASNOST ZA IMENOVANJE
V.D. DIREKTORA “HIDROGRADNJE

Na današnjoj telefonski održanoj sjednici, Vlada Federacije BiH dala je Nadzornom odboru “Hidrogradnje” d.d. Sarajevo prethodnu saglasnost za imenovanje Munira Obralije za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva.

Munir Obralija je imenovan na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE