35. (telefonska) sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.10.2013.
Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora

Ponedjeljak,
13. juli 2020.
VIŠE