31. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.07.2013.
Saopćenje o radu

 Prethodna saglasnost Vlade FBiH na prijedloge kandidata za NO FDS-a

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, na telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo. Predloženi kandidati su Jasmin Jaganjac, Ivica Knezović i Amir Pašalić.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, provelo konkursnu proceduru za upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora ovog privrednog društva.
Vlada FBiH je dala ovu saglasnost kako bi Ministarstvo do 9. jula 2013. godine moglo dostaviti podatke FDS-u u skladu sa objavljenim pozivom za Skupštinu.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE