29. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.06.2013.
Saopćenje o radu

 Vlada FBiH o “Pretisu” d.d. Vogošća

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, na 29. hitnoj i telefonski održanoj sjenici, donijela dvije odluke koje se odnose na “Pretis” d.d. Vogošća - Sarajevo.

Prvom odlukom je, iz sredstava prikupljenih na računu revolving fonda “Projekta lokalne inicijative”, odobren kredit “Pretisu” d.d. Vogošća u iznosu od 6.500.000 konvertibilnih maraka.

Ovaj iznos služi za pokriće bankarskih garancija i za tekuća sredstva za financiranje dijela realiziranja Ugovora za izvoz namjenske industrije vrijedan 20 miliona KM.

Također, donesena je Odluka o reprogramiranju komisionih kredita “Pretisa” d.d. Vogošća, odobrenih u skladu s ranijim odlukama Federalne vlade.

Krediti se reprogramiraju na rok 36 mjeseci, uključujući i šestomjesečni grace period.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE