28. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.06.2013.
Saopćenje o radu

Saglasnost na Aneks Sporazuma sa “Aluminijem”

Nakon završetka 27., Federalna vlada danas je održala i 28. hitnu sjednicu, na kojoj je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Aneks broj 8. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i “Aluminija“ d.d. Mostar, te za njegovo potpisivanje ovlastila premijera FBiH Nermina Nikšića.

Aneksom se utvrđuje način rješavanja tri ključna pitanja koja godinama predstavljaju problem u odnosima Vlade FBiH i “Aluminija”, odnosno strukture kapitala, obeštećenja bivših radnika, te podrške Vlade održivoj proizvodnji mostarskog kombinata.
Tako je Aneksom definirana struktura kapitala u “Aluminiju”: 44 posto je državno vlasništvo, 44 posto je dionički kapital, a preostalih 12 posto je u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno šibenskog TLM-a.

Vlada FBiH će imenovati komisiju, u skladu sa strukturom kapitala “Aluminija”, uz jednog predstavnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koja će, na osnovu priloga koji se odnose na zaposlenike koji imaju pravo na obeštećenje (ili naknadu), kao i iznosa obeštećenja (ili naknade), utvrditi rokove isplate ne duže od 12 mjeseci od dana potpisivanja Aneksa.
U Aneksu je, uz ostalo, navedeno da i će Program subvencioniranja proizvodnje “Aluminija” biti utvrđen odlukom Vlade Federacije BiH.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE