28. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.06.2013.
Dnevni red

 1.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za isplatu drugog dijela sredstava, prije roka utvrđenog ugovorom o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom, teško oboljelim službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnih organizacija, službi i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
2.Prijedlog aneksa broj 8. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Aneks

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE