40. (telefonska) sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.01.2014.
Saopćenje o radu

VLADA FBIH UTVRDILA MIŠLJENJE NA PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETIMA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 40. hitnoj telefonski održanoj sjednici prihvatila Mišljenje Federalnog ministarstva finansija u kojem se kaže da nema primjedbi na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine kojeg je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputio Klub Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
Predloženom izmjenom regulira se mogućnost da se izuzetno i isključivo u svrhu financiranja Grada Mostara, te za period od 1. aprila 2014. do 31. decembra 2014. godine, Grad Mostar može financirati na način i u visini kako je predviđeno odredbom člana 35. ovog zakona. Primjena privremenog financiranja za 2014. godinu ne zahtijeva donošenje posebne odluke od strane tijela Grada Mostara. Nakon što budžet za 2014. godinu stupi na snagu u skladu sa zakonom, privremeno finansiranje će biti obustavljeno.

Ova izmjena neophodna je kako bi bio spriječen financijski kolaps grada kao i obustava svih plaćanja s računa grada u prijelaznom periodu, naročito u prvom kvartalu 2014. godine - kaže se u obrazloženju ovog prijedloga.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE