40. (telefonska) sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.01.2014.
Dnevni red

 1. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Klub poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE