96. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.01.2014.
Saopćenje o radu
 
POČELI BUDŽETSKI TRANSFERI
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se na 96. sjednici održanoj u Sarajevu upoznala sa Rješenjem Ustavnog suda FBiH kojim je, po zahtjevu premijera FBiH i federalnog ministra finansija, donesena privremena mjera kojom je ovlašten Ante Krajina da obavlja funkciju federalnog ministra finansija do konačne odluke Ustavnog suda Federacije BiH o rješavanju spora povodom Odluke predsjednika Federacije BiH o razrješenju federalnog ministra finansija.
 
Federalna vlada je pozdravila ovu odluku kojom je prekinuta blokada finansijskih tokova i ispunjavanja međunarodnih obaveza Federacije BiH. 
 
Ministar finansija Ante Krajina je informirao članove Vlade o trenutnom stanju Budžeta FBiH i o tome da je osiguran novac za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih priznanja za decembar 2013. godine, kao i novac za razliku invalidnina za ratne vojne invalide i nositelje ratnih priznanja za 2009. godinu, u ukupnom iznosu od 35.639.535,65 KM.
 
U ovu isplatu su uključene i porodične invalidnine za općine Posušje, Grude, Ljubuški i Orašje, koje su bile obustavljene od strane Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Dalji transferi iz Budžeta će biti obavljani po prioritetima utvrđenim Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2014. godinu i u skladu sa mogućnostima.
 
Kako bi se prevazišli problemi sa revizijom braniteljske populacije u Zapadnohercegovačkom kantonu, Vlada je danas zadužila federalnog premijera Nermina Nikšića i ministre Zukana Heleza, Zorana Mikulića, Antu Krajinu i Vjekoslava Čambera da razgovaraju s čelnicima ovog kantona i načelnicima općina Grude, Široki Brijeg, Ljubuški i Posušje.
 
Za predstavnike Vlade Federacije BiH u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH danas su kandidirani Sanjin Hadžiomerović i Fuad Nurkić.
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 10.30 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE