96. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.01.2014.
Dnevni red
1. Informacija o Rješenju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-1/14 od 15.01.2014. godine
2.  Informacija o stanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine 
3.  Prijedlog imenovanja delegacije za sastanak sa delegacijom Zapadnohercegovačkog kantona u vezi sa isplatama boračkih naknada 
4.  Prijedlog rješenja o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeće Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine 
5.  Prijedlog odgovora na Zahtjev za preispitivanje odluke Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 U 00074913 U od 04.11.2013.godine, podnesen od strane Anđelke Žegarac iz Sarajeva 
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE