95. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.01.2014.
Dnevni red
1.   Verifikacija Zapisnika 94. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.01.2014. godine 
2.   Zahtjev Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje Odluke o davanju ovlaštenja pomoćniku federalnog ministra finansija za potpisivanje naloga platnih transakcija iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine 
3.   Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Sliv rijeke Une" za period 2007. do 2027. godine 
4.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine 
5.   Prijedlog uredbe o procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja i godišnjeg izvještavanja u federalnim ministarstvima i institucijama 
6.   Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2014. godinu 
7.   Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za januar, februar, mart i april 2014. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
8.   Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2013. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, sa Prijedlogom zaključka 
9.   Izvještaj o razvoju Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključka 
10.   Izvještaj Radne grupe o zatečenom stanju imovine tvrtke Zovko d.o.o. Žepče u pogledu zadovoljavanja uslova za prebijanje duga prema Federalnoj direkciji robnih rezervi 
11.   Prijedlozi rješenja 
a)   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1228/2013-NK od 20.12.2013. godine 
b)   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno ekspropisane Rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1065/2013-NK od 18.11.2013. godine 
12.   Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja o Graditeljskoj cjelini - Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu sa Prijedlogom zaključka 
13.   Informacija o zahtjevu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa utvrđivanjem Nacrta programa rada za 2014. godinu 
14.   Informacija o aktuelnom stanju u vezi sa pokrenutim sudskim postupcima radi usklađivanja novčanih naknada demobiliziranih branilaca sa Prijedlogom zaključka 
15.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne "Hašim Spahić" Zabrežje Općini Vareš 
16.   Informacija o realizaciji Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji dionica preduzeća Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik sa Prijedlogom zaključka 
17.   Dokument "Lakoća poslovanja 2014. Bosna i Hercegovina" sa Prijedlogom zaključka 
18.   Godišnji plan rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2014. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti 
19.   Program rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2014. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti 
20.   Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2014. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti 
21.   Plan rada Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2014. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti 
22.   Prijedlog za nominiranje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za člana radnog tijela koje će odrediti program i ciljeve tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom „Položaj umjetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine“ 

23.   Zahtjev za donošenje odluke o produženju mandata članovima Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE