91. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 16.12.2013.
Saopćenje o radu

INFORMACIJA O “KONJUHU” IZ ŽIVINICA

Nastavljajući danas u Sarajevu 91. sjednicu, Vlada FBiH primila je na znanje Informaciju o stanju u “Konjuhu” d.d. Živinice koju je, na osnovu podataka i dokumenata koji su joj bili dostupni, sačinila Radna grupa formirana na 79. sjednici. Određene podatke je prilično teško egzaktno utvrditi, te Radna grupa ne može u potpunosti garantovati tačnost svih činjenica.
Danas je rečeno da treba sačekati usvajanje Zakona o finansijskoj konsolidaciji, koji bi mogao omogućiti određena rješenja i za Konjuh d.d. Također, potrebne su dodatne i detaljne analize o proizvodnim potencijalima „Konjuha“, te o ostalim okolnostima na osnovu kojih bi se donijele daljnje odluke o ovoj kompaniji.

SAGLASNOST NA PROGRAM FEDERALNOG
ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU

Vlada FBiH dala je saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu, u kojem su planirane aktivnosti koje će, u okviru svojih nadležnosti i finansijskih mogućnosti, realizirati u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, samostalno ili u saradnji sa lokalnim partnerima, kao i u okviru međunarodnih projekata, a radi ublažavanja negativnih ekonomskih kretanja i utjecaja na tržište rada. U skladu s tim, prioritetni zadaci Federalnog zavoda za zapošljavanje jesu obezbjeđivanje odgovarajuće materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenim, te provođenje utvrđene politike zapošljavanja radi povećanja efikasnosti tržišta rada, kreiranjem i realizacijom programa i mjera aktivne politike zapošljavanja.
U skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostale ili ostaju bez posla, te Operativnim programom za realizaciju Programa mjera u planskoj godini, ova pozicija se uvećava za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Na toj poziciji za 2014. godinu planirano je 12.150.000 KM.
Za sljedeću godinu je predviđeno da Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na raspolaganju ima 1.312.000 KM. Federalni zavod planira mjerama aktivne politike zapošljavanja obuhvatiti oko 10.000 nezaposlenih osoba, a za sufinansiranje poslodavaca koji nezaposlenima omogućavaju prvo sticanje radnog iskustva planirano je više od 28 miliona KM, a za sufinansiranje zapošljavanja Roma 896.000 KM. Za program nazvan “Omladinsko poduzetništvo” bi u 2014. godini, planirano je, trebalo izdvojiti 720.000 KM, a za “Poduzetništvo 30+” (pokretanje malog biznisa za nezaposlene koji su stariji od 30 godina) 360.000 KM.
Programom obuke za aktivno traženje posla, vrijednim 500.000 KM, predviđena je priprema za zapošljavanje i podrazumijeva profesionalnu karijernu orijentaciju, upoznavanje metoda i tehnika aktivnog traženja posla (savjetovanje, motiviranje, informiranje i pomoć kod traženja zaposlenja), obrazovanje za zapošljavanje i druge srodne aktivnosti. U sklopu ovoga bit će intenzivirana saradnja s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i lokalnim i međunarodnim partnerima radi izrade strategije profesionalne orijentacije. S 350.000 KM trebao bi biti finansiran program čiji je cilj da obezbijedi potencijalnim poduzetnicima, korisnicima tzv. inkubatora, osnove za pokretanje i održavanje vlastitog biznisa tokom prve godine poslovanja. Za realizaciju Programa pripreme za rad (obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje) predviđena su dva miliona KM.
Uz sve ove, Federalni zavod za zapošljavanje je za 2014. godinu planirao i druge programe. Za uspješno provođenje mjera aktivne politike i programa zapošljavanja, istaknuto je u Planu Federalnog zavoda, potrebno je sinergijsko djelovanje svih nivoa i sektora u oblasti privrede, zapošljavanja i obrazovanja.

O REALIZACIJI IZGRADNJE AUTOCESTE NA
KORIDORU Vc - DIONICA DRIVUŠA - KAKANJ

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas Izvještaj o realizaciji izgradnje autoceste na Koridoru Vc, na dionici Drivuša - Kakanj. Radovi na poddionicama Gorica - Drivuša i Bilješevo - Gorica (druga i treća faza) su još u toku s predviđenim završetkom radova 31.7.2014. godine.
Izgradnja dionice Drivuša - Kakanj finansira se na osnovu Ugovora između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke u iznosu od 75 miliona eura, Ugovora s EBRD-om od 60 miliona eura i s 23,4 miliona eura vlastitih sredstava.
Ugovoreni poslovi na dionici autoceste Drivuša - Kakanj predstavljaju izgradnju ukupno 16 km na Koridoru Vc. Radovi su opterećeni nekvalitetnim projektima i nepreciznim predmjerima, što je rezultiralo povećanjem ukupnih vrijednosti radova na svakoj pojedinačnoj poddionici. Ovo je za posljedicu imalo povećanje ukupne vrijednosti radova u odnosu na početno ugovorenu vrijednost.

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O RADU UPRAVE JP AUTOCESTE FBiH

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Autocesta FBiH o radu Uprave ovog javnog preduzeća nakon isteka mandata privremenom Nadzornom odboru, u periodu od 1. septembra 2012. do 1. septembra 2013. godine.
Federalna vlada je naložila JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar da dokumentaciju koju, u skladu sa zakonskim odredbama, razmatra Nadzorni odbor i u narednom periodu, do njegovog imenovanja, dostavlja na razmatranje Skupštini JP Autoceste FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

ZAŠTITA AUTOHTONIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Vlada FBiH danas je podržala aktivnosti Udruge za zaštitu i očuvanje autohtonih pasmina domaćih životinja i Projekt “Centar za očuvanje genoma izvornih pasmina domaćih životinja i edukaciju” u Širokom Brijegu. Vlada će, zaključeno je, u Proračunu za 2014. godinu pokušati pronaći sredstva kojima bi pomogla provedbu ovog projekta.
Centar će služiti očuvanju autohtonih pasmina koje su se našle pred istrebljenjem, a služit će i kao poligon za nastavu studentima i edukaciju školske djece o prirodi i njezinoj zaštiti. Ovo je jedini projekt takve vrste u Bosni i Hercegovini u koji je do sada uloženo dosta truda i financijskih sredstava. Uz ostalo, pripremljena su i četiri hektara terena za izgradnju botaničkog vrta, za što je dosad dovezeno više od 260 kamiona zemlje.
Već je, zajedno sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te poljoprivrednim i veterinarskim fakultetima iz Sarajeva, Mostara i Zagreba, organizirano nekoliko znanstveno-stručnih skupova o očuvanju bioraznolikosti. Provodi se nekoliko znanstvenih istraživanja u cilju određivanja posebnosti autohtonih pasmina.
Inače, Udruga za zaštitu i očuvanje autohtonih pasmina ima više od 130 životinja koje su i najveća vrijednost projekta, budući je riječ o posljednjim primjercima.

SAGLASNOST NA MEMORANDUM

Federalna vlada dala je saglasnosti na Memorandum o Razumijevanju (MoR) o saradnji u meteorologiji, hidrologiji i srodnim pitanjima između Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske i nacionalne meteorološke službe Bosne i Hercegovine koju ravnopravno predstavljaju Federalni hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske.
Memorandum, za čije je potpisivanje vlada je ovlastila direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda, omogućava razmjenu u realnom vremenu off-line meteoroloških i hidroloških informacija, analiza, prognoza, klimatoloških i ostalih podataka.
Meteorološki parametri i informacije koje se dobijaju ovim putem su besplatni i veoma su bitni za izradu što pouzdanijih dnevnih, kratkoročnih i dugoročnih prognoza vremena i izradu i izdavanje upozorenja o nailasku hidrometeoroloških nepogoda, posebno imajući u vidu kompleksnost terena Federacije Bosne i Hercegovine.

REALIZACIJA ZAKLJUČAKA O „HIDROGRADNJI“

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji zaključaka sa sjednice održane 17.10.2012. godine.
S tim u vezi, Uprava i Nadzorni odbor „Hidrogradnje“ obavijestili su Federalno ministarstvo da je realizovan zaključak broj 3., odnosno da su, u skladu sa obrazloženjem iz presude suda u Beogradu, kod nadležnih organa pokrenuli pitanje odgovornosti osoba koje su potpisivale izjave u ime „Hidrogradnje“.

KADROVSKA RJEŠENJA

Do provođenja procedure imenovanja članova Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, Federalna vlada danas je imenovala privremeni (na rok najduže do tri mjeseca) Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. u sastavu Milenko Prstojević (predsjednik), Zdenko Čabrilo i Mirza Sarajkić.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.05 sati.
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE