87. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.11.2013.
Saopćenje o radu

BiH NA 87. KONKURENTNOJ POZICIJI U SVIJETU

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 87. tematskoj sjednici, održanoj u Sarajevu, usvojila Izvještaj o konkurentnosti Bosne i Hercegovine, koji su prezentirali stručnjaci sa Ekonomskog fakulteta i Ekonomskog instituta iz Sarajeva. To je publikacija koja se prvi put pojavila 2000. godine. Osnova za ocjenu konkurentne pozicije zemlje je Izvještaj o globalnoj konkurentnosti, koji se publicira od 1979. godine naovamo, čiji je autor Svjetski ekonomski forum iz Davosa.

Konkurentnost zemlje je cijeli niz pokazatelja o institucijama, politikama i faktorima koji se smatraju ključnim za održivi razvoj, i u konačnici, životni standard građana.

U ovogodišnjem izvještaju Bosna i Hercegovina je rangirana kao 87. zemlja (od ukupnog uzorka koji čini 148 zemalja svijeta). U odnosu na prošlu godinu, ostvarili smo mali pomak, od jedne pozicije (u Izvještaju za 2012-2013 godinu bili smo rangirani kao 88. od 144 zemlje, dok smo godinu ranije bili pozicionirani kao 100. od 142 zemlje).

Indeks konkurentnosti zemlje se može raščlaniti na 12 pokazatelja (takozvanih stubova) konkurentnosti, koji su grupisani prema specifičnoj težini u pojedinim fazama razvoja konkurentnosti, i to su faktori prve faze razvoja: institucije, infrastruktura, makroekonomsko okruženje, zdravstvo i osnovno obrazovanje;

Faktori druge faze razvoja su visoko obrazovanje i usavršavanje, efikasnost tržišta roba, efikasnost tržišta rada, razvijenost finansijskih tržišta, tehnološka spremnost, veličina tržišta, treće poslovna sofisticiranost i inovacije.

Bosna i Hercegovina se nalazi u drugoj fazi razvoja, fazi vođenoj investicijama, što je jasan indikator da se pored faktora iz prve faze razvoja mora obratiti posebna pažnja i na faktore druge faze. Ovi pokazatelji predstavljaju izuzetno dobru dijagnozu stanja u zemlji po pojedinim oblastima i pravce budućeg djelovanja.

Pokazatelji (rangovi) Bosne i Hercegovine prema ovim stubovima su:  prva faza razvoja - institucije 71, infrastruktura 83, makroekonomsko okruženje 104, zdravstvo i osnovno obrazovanje 46, druga faza - visoko obrazovanje i usavršavanje 63, efikasnost tržišta roba 104, efikasnost tržišta rada 88, razvijenost finansijskih tržišta 113, tehnološka spremnost 73, veličina tržišta 98 i treća faza razvoja - poslovna sofisticiranost 110 i inovacije 63.

Ako se promatra situacija u okruženju, tada se može primijetiti da su, od zemalja koje su naš bliži region, Grčka, Albanija i Srbija iza nas. Od zemalja bližeg regiona, Slovenija je najbolje rangirana, kao 62. zemlja. Najbolje rangirana zemlja svijeta je Švicarska, a začelje drži Čad.

Federalna vlada danas je zaključila da je potrebno da Ured premijera FBiH, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom i Ekonomskim institutom iz Sarajeva, pripremi i predloži konkretan oblik saradnje u ovoj oblasti za naredni period.
Nakon završetka 87. tematske, Vlada FBiH počela je redovnu 88. sjednicu.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.00 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE