86. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 06.11.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 85. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 31.10.2013. godine
2.   Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
3.   Prednacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
4.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
5.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o koncesijama
a)   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o koncesijama koje je podnio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
b)   Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o koncesijama koji je podnio Mustafa Kurtović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
6.   Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, koji je podnio Dževad Rađo, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7.   Nacrt prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2028. godine
8.   Inicijativa za koapliciranje na IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013., sa Prijedlogom zaključka
9.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja
10.   Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
11.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
12.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
13.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za Privredno društvo Alma Ras d.o.o. Olovo 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za Privredno društvo Variplast d.o.o. Olovo 
14.   Prijedlog odluke o osnivanju operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
15.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2013. godinu
16.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2013. godinu
17.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine
18.   Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalnog pravobranilaštva – Federalnog pravobraniteljstva
19.   Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti (SSNESP) za III kvartal 2013. godine
20.   Izvještaji o realizaciji projekata koje implementira Sektor za realizaciju projekata Federalnog ministarstva okoliša i turizma za III kvartal 2013. godine
a)   Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom - SSWMP 
b)   Projekat Šumska i planinska zaštićena područja - FMPAP 
c)   Projekat IPA 2010 - Izgradnja reciklažnog postrojenja u Mostaru 
d)   Projekat Sanacija vodopada i korita rijeke Plive u Jajcu u 2013. godini 
e)   Projekat Sanacija i uređenje donjeg toka rijeke Trebižat - slapovi Kravice i Koćuša u 2013. godini 
f)   Projekat Sanacija i obnova starog grada Počitelja u 2013. godini 
21.   Polugodišnji izvještaj o napretku – praćenje provedbe Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za period 01.01.-30.06.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
22.   Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat "Električna distribucija BiH (2010-0562) - izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji", sa Prijedlogom zaključka
23.   Informacija o realizaciji Ugovora o izvođenja radova na Sarajevskoj obilaznici LOT-2: Butila - Briješće - Stup, sa prijedlogom zaključaka
24.   Informacija o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli/srpanj - septembar/rujan 2013. godine, sa prijedlogom zaključaka
25.   Informacija o zahtjevima za odobravanje izdvajanja sredstava na ime nagrade za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima, sa Prijedlozima zaključaka
a)   Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava za dodjelu nagrade Judo savezu Federacije Bosne i Hercegovine 
b)   Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava za dodjelu nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine 
c)   Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava za dodjelu nagrade Hrvatskom ženskom rukometnom klubu „Zrinjski“ 
d)   Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava za dodjelu nagrade Atletskom invalidskom klubu „Čelik“ 
26.   Informacija sa prijedlogom raspodjele pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i načinom rješavanja viškova neraspoređene imovine, sa Prijedlogom zaključka
27.   Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - oktobar 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
28.   Prijedlog rješenja po zahtjevu Srpske pravoslavne crkve Opštine Mostar za poništenje po pravu nadzora Rješenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: UPI/03-23-2-239/12 MT od 21.11.2012. godine
29.   Prijedlog za rješavanje statusa ustanova kulture Bosne i Hercegovine
30.   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za prijem namještenika u radni odnos
31.   Informacija o aktivnostima na pripremi projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja
32.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za imenovanje vršioca dužnosti direktora
33.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za pet članova Nadzornog odbora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša
34.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Remontni zavod“ d.d. Travnik
35.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Remontni zavod" d.d. Travnik za imenovanje direktora društva
36.   Prijedlozi odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora 
c)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa 
d)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa 
37.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS-PRETIS" d.d. Vogošća (Alatnica) za imenovanje direktora društva

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE