81. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.09.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 80. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.08.2013. godine
2.   Informacija o situaciji u Rudniku Đurđevik
3.   Informacija o zahtjevu Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine za isplatu dugovanja po osnovu poticaja
4.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku
5.   Nacrt zakona o dopuni Zakona o likvidacionom postupku
6.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova koju je podnio Šehović Servezad iz Travnika
7.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o uspostavljanju zbirnog registra nevladinih, neprofitnih organizacija u Bosni i Hercegovini
8.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, koji je podnio Dželo Rahman, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9.   Prijedlog zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine povodom Zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na Prijedlog zakona o zaštiti jemaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
10.   Inicijativa za izmjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
11.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih Odlukom o usvajanju Programa "Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/12)
12.   Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem šest uposlenika u Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, sa Prijedlogom zaključka
13.   Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog lišenja slobode
14.   Inicijativa za izmjenu i dopunu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
15.   Prijedlog uredbe o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala
16.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o načinu izdavanja uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama, radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
17.   Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje dijela prostora u objektu „Suhodol“ Ministarstvu sigurnosti – Državnoj graničnoj službi
18.   Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
18.1.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-121 do br. 2013-126, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
18.2.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-129, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
18.3.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-130, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
18.4.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i prvostepenom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-131, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
18.5.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-132, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
18.6.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena prvostepenom i pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-134, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
18.7.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-136 do br. 2013-138, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
18.8.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i prvostepenom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-140, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
18.9.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, br. FK-1-1-13/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
18.10.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, A broj: 211/13, zastupanim po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva 
18.11.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj: FK-1-1-6/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
18.12.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, br. FK-1-1-20/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
18.13.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, br. FK-1-1-21/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
18.14.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena prvostepenom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-145, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
18.15.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-141, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
18.16.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj 07/2013, zastupanim po Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Emira Imširević i Edžerija Trejić, advokatima iz Bihaća 
18.17.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/11-525-2/2013, zastupanim Brčin Slobodanu, advokatu iz Bihaća 
18.18.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom, br. 01-11-921/2013, zastupanim po punomoćniku Kosovac Emiru, advokatu iz Sarajeva 
18.19.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, A. broj: 115/13, zastupanim po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva 
19.   Prijedlog odluke o emisiji treće tranše obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih potraživanja fizičkih i pravnih osoba
20.   Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo
21.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
22.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
23.   Prijedlog odluke o utvrđivanju najniže satnice u Federaciji Bosne i Hercegovine
24.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog plina
25.   Izvještaj o stanju u poljoprivredi u 2012. godini („Zeleni izvještaj“), sa Prijedlogom zaključka
26.   Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
27.   Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje za II kvartal 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
28.   Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3-BIH (POWER IV) i Izvještaj o implementaciji Projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 30.06.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
29.   Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu, sa Prijedlogom mišljenja
30.   Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja – SSNESP za I kvartal 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
31.   Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih finansijskih poticajnih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, sa Prijedlogom zaključka
32.   Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
33.   Inicijativa za utvrđivanje Prijedloga za davanje autentičnog tumačenja člana 377. Zakona o obligacionim odnosima
34.   Izvještaji o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (juli - decembar 2012. godine)
a)   Izvještaj o radu Odbora za period juli - septembar 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka 
b)   Izvještaj o radu Odbora za period oktobar - decembar 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka 
35.   Izvještaji o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
a)   Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period januar – mart 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka 
b)   Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period april – juni 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka 
36.   Izvještaj o radu Popisnog biroa Federalnog zavoda za statistiku, sa Prijedlogom zaključka
37.   Informacija o stanju zaštite izvorišta „Kruščica“, sa Prijedlogom zaključaka
38.   Informacija o Prostornom planu područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH "Autocesta na koridoru Vc" za period 2008. do 2028. godine, sa Prijedlogom zaključka
39.   Informacija o sveobuhvatnoj analizi uzroka pravosnažno osuđenih lica koja nisu dostupna državnim organima u Bosni i Hercegovini radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora sa prijedlogom mjera i Prijedlogom zaključka
40.   Informacija o realizaciji aktivnosti Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja Federacije Bosne i Hercegovine 2008.-2013.“ za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
41.   Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom, za period januar – decembar 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
42.   Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj - juni/lipanj 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
43.   Informacija o ratnim tražbinama sa Prijedlogom zaključaka
44.   Informacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o posjeti lokalnoj Vladi prefekture Shizuoka sa Prijedlogom zaključka
45.   Informacija o preferencijalnom tretmanu domaćeg u sistemu javnih nabavki Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
46.   Informacija o problematici vezanoj za odobravanje Plana parcelacije kruga privrednog društva „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. sa Prijedlogom zaključka
47.   Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 04.04.2013. godine), sa Prijedlogom zaključka
48.   Prijedlog zahtjeva Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za preispitivanje Odluke o dopustivosti i meritumu broj AP-1203/10 Jožef Feher i dr. od 25.04.2013. godine
49.   Informacija o poduzetim radnjama u cilju izvršenja presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-14/11 od 27.03.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
50.   Informacija o izvršenju Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: AP-1205/08 od 13.07.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
51.   Izvještaj o radu Međuresorne komisije za izradu Programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2013-2015. godina, sa Prijedlogom zaključka
52.   Informacija u vezi utvrđivanja osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane/obrane
53.   Informacija o izradi Katastra podzemnih voda Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
54.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 427/2013 od 03.06.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
55.   Prijedlog rješenja o formiranju Komisije koja bi razmotrila osnovanost prigovora 14 bivših zaposlenika Javnog preduzeća vazduhoplovni zavod "Orao" d.o.o. Rajlovac, Sarajevo o uvezivanju penzijskog staža osiguranja
56.   Nacrt strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine
57.   Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
58.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
59.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-602/2013 AM od 08.07.2013. godine, a po rješenju o eksproprijaciji Službe za nekretnine Grada Mostara 
b)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-642/2013 AM od 12.07.2013. godine, a po rješenju o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža 
c)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-625/2013 AM od 08.07.2013. godine, a po rješenju o eksproprijaciji Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica 
d)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-644/2013 AM od 15.07.2013. godine, a po rješenju o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak 
e)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-671/2013 DZ od 25.07.2013. godine, a po rješenju o nepotpunoj eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina 
f)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-604/2013 AM od 04.07.2013. godine, a po rješenju o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići 
60.   Prijedlog rješenja o imenovanju članice interresorne radne grupe za izradu Strategije za provedbu Konvencije Vijeća Evrope o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici
61.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača - davanje saglasnosti
62.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar - davanje saglasnosti
63.   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja - davanje saglasnosti
64.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova/Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za popunu upražnjenih radnih mjesta četiri državna službenika u Federalnoj upravi policije
65.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za popunu upražnjenih radnih mjesta dva državna službenika putem javnog konkursa, sa Prijedlogom zaključka
66.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za popunu upražnjenog radnog mjesta, sa Prijedlogom zaključka
67.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine – Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenog radnog mjesta sa Prijedlogom zaključka
68.   Informacija o implementaciji projekta Pašina tabija u Počitelju, sa prijedlogom zaključaka

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE