25 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.05.2013.
Dnevni red

 1.   Verifikacija Zapisnika 23. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.04.2013. godine i Zapisnika 24. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 09.05.2013. godine telefonskim putem
2.   Informacija o nemogućnosti isplate penzija otpuštenim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog nepotpisivanja Ukaza o proglašenju Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata od strane Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i nemogućnosti njegovog stupanja na snagu
3.   Prednacrt zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine
4.   Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama koji je podnio Said Mujkanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5.   Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja člana 20. Zakona o finansijsko-informatičkoj agenciji, koju je podnijela Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo
6.   Prijedlog uredbe o transparentnosti finansijskih odnosa jedinica lokalne samouprave, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim preduzećima
7.   Prijedlog uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
8.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za veterinarstvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica zaštita nacionalnih spomenika"
10.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“
11.   Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za provođenje Zakona o matičnim knjigama za period 2012.-2013. godina (zadaci Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova) sa prijedlogom zaključaka
12.   Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2013. godinu
13.   Prijedlog odluke o uknjižavanju stalnih sredstava nabavljenih iz Projekta zemljišne administracije Federalnom ministarstvu pravde
14.   Prijedlozi odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
a)   na ime uvezivanja radnog staža 
b)   na ime finansiranja provedbe Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini 
15.   Prijedlog odluke o uslovima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
16.   Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
16.1.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-71 do br. 2013-73 i br. 2013-75 do br. 2013-78, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
16.2.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja dosuđenih pravosnažnim sudskim odlukama službenicima Sudske policije sudova Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona, zastupanih po advokatu Morankić Amiru 
16.3.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-79 do br. 2013-86, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
16.4.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim sudskim odlukama službenicima i namještenicima Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, zastupanim po punomoćniku Buljubašić Adinu, advokatu iz Zenice 
16.5.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj:01-IV-158/13, zastupanim po Samostalnom sindikatu službenika organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sarajevo, kojeg zastupa Kruščica Salih, predsjednik 
16.6.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službeniku Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/06-34-43-1/2013, zastupanom po punomoćniku Bajri Avdiću, advokatu iz Sarajeva 
16.7.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 341-21-3/13, zastupanim po punomoćniku Hrvačić Esadu, advokatu iz Sarajeva 
16.8.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/06-34-79/2013, zastupanim po punomoćniku Začiragić Feđadu, advokatu iz Sarajeva 
16.9.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-95 do br. 2013-98, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
16.10.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-101 do br. 2013-102, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
16.11.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-103 do br. 2013-106, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
16.12.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-99 do br. 2013-100, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
16.13.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-87 do br. 2013-94, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
16.14.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj FK -1-1-5/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
16.15.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj FK -1-1-4/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
16.16.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj FK -1-1-7/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
16.17.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-107 do br. 2013-110, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
16.18.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01/2013 i broj 03/06-34-138-34/2012, koje zastupa Zajednička advokatska kancelarija Emira Imširević i Edžerija Trejić, advokati iz Bihaća 
16.19.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj FK -1-1-10/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
16.20.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj FK -1-1-11/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
17.   Prijedlozi akata u vezi sa provođenjem konkursne procedure za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
a)   Inicijativa za davanje saglasnosti za produženje mandata Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo 
c)   Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo 
d)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo 
e)   Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo 
18.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje potrebnih akata u postupku evidentiranja prenosa dionica emitenta „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
19.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu „Binas“ d.d. Bugojno za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
20.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu „Binas“ d.d. Bugojno
21.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju gasovoda Zenica - Travnik
22.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima – konsolidacija rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
23.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije 
24.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa
25.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
b)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije "Transfer za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
c)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
26.   Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada
a)   Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Gradskom klubu vodenih sportova „Sarajevo“ iz Sarajeva 
b)   Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice 
c)   Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwando klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva 
27.   Prijedlozi odluka
27.1.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju Počitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 
27.2.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju korita vodopada Plive - Jajce" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 
27.3.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 
28.   Prijedlog odluke o određivanju Federalnog referentnog centra za Federaciju Bosne i Hercegovine
29.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine
30.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
31.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Bihać za postavljanje Plakete poginulim borcima Općine Bihać
32.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi „Kulturni centar“ Bihać za postavljanje antenskog stuba i montažno demontažnog kontejnera i zaključenju ugovora o uslovima upotrebe i načina plaćanja naknade
33.   Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
34.   Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi sa Konačnim izvještajem o riješenom radnopravnom statusu, obračunu i uplati novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga, kojima je radnicima Javnog preduzeća Vazduhoplovni zavod „ORAO“ d.o.o. Rajlovac – Sarajevo, uvezan penzijski staž osiguranja
35.   Prijedlog izjašnjenja po zahtjevu JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za tumačenje odredbi čl. 3. i 6. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata
36.   Izjašnjenje Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa molbom Udruženja „Djeca stubovi svijeta“ za oprost duga zbog neisplaćenih zakupnina za korištenje poslovnih prostorija u ulici Maršala Tita 9a
37.   Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
38.   Izvještaj o radu Radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
39.   Izvještaj Radne grupe za rješavanje statusnih problema privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, sa Prijedlogom zaključaka
40.   Izvještaj o realizaciji projekata (transferi) koje realizira Sektor za realizaciju projekata Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sa Prijedlogom zaključka
41.   Izvještaj o realizaciji Projekta "Trajna zaštita Počitelja", sa Prijedlogom zaključka
42.   Izvještaj o realizaciji Projekta "Jajce - sanacija korita rijeke Plive i vodopada" u 2012. godini, sa Prijedlogom zaključka
43.   Izvještaj o realizaciji Projekta "Sanacija donjeg toka rijeke Trebižat slapovi Kravice i Kočuša" u 2012. godini, sa Prijedlogom zaključka
44.   Informacija o aktivnostima vezanim za rad na usaglašavanju izmjena Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, sa Prijedlogom zaključaka
45.   Informacija o privrednom društvu „KTK Visoko“ d.d. Visoko sa prijedlogom zaključka
46.   Informacija o realizaciji sredstava za isplate ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nositeljima ratnih odlikovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini, po osnovu utvrđene razlike sredstava ustanovljene zbog neusklađenosti osnovice za obračun naknada, u periodu I-VII 2009. godine sa Planom realizacije sredstava za 2013. godinu i Prijedlogom odluke
a)   Informacija o izvršenim dugujućim isplatama pripadnicima boračke populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini, za period I-VII 2009. godine, koje su nastale zbog neusklađenosti osnovice za obračun naknada 
b)   Plan realizacije sredstava za 2013. godinu 
c)   Prijedlog odluke o osiguranju i odobravanju isplate dugujućih sredstava boračkoj populaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine 
47.   Informacija o Prijedlogu strategije „Ekonomski razvoj Federacije Bosne i Hercegovine“ – Projekat „Razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine“ sa Prijedlogom zaključka
48.   Informacija o stanju i problemima uočenim u oblasti turizma i ugostiteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
49.   Informacija o statusu društva „SALUS-HOTEL STELLA“ d.o.o. Neum sa Prijedlogom zaključka
50.   Informacija u vezi sa preseljenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u poslovne prostore u Sarajevu, ulica Marka Marulića broj 2, sa Prijedlogom zaključka
51.   Informacija o zahtjevu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za davanje saglasnosti za nastavak korištenja kancelarijskog prostora u ulici Butmirska cesta broj 40 u Sarajevu sa Prijedlogom zaključka
52.   Informacija o mogućnosti smještaja Centra za zaštitu od zračenja Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u objekat u Sarajevu, ulica Tahtali sokak broj 17 sa Prijedlogom odluke
53.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 441/2012 od 05.04.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka 54.   Prijedlog za imenovanje predstavnika Federalnog ministarstva trgovine za člana Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
55.   Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije Bosne i Hercegovine
56.   Pravilnik o uspostavi Jedinstvene baze podataka gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
57.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - davanje saglasnosti
58.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta putem javnog konkursa Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova sa Prijedlogom zaključka
59.   Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem pet volontera u Federalnom ministarstvu pravde sa Prijedlogom zaključka
60.   Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem četiri volontera u Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, sa Prijedlogom zaključka
61.   Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem četiri volontera i dva pripravnika u Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
62.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o sponzorisanju Sarajevo Film Festivala
63.   Informacija o kreditu Svjetske banke za Projekat energetske efikasnosti, sa Prijedlogom zaključka

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE