9. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.05.2007.
ONASA

SARAJEVO, 16. MAJA (ONASA)

- Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o grbu i zastavi Federacije BiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, saopštio je Ured za informiranje Vlade FBiH.

Ovim zakonskim aktom je, kao privremeno rješenje, propisano da se umjesto grba i zastave Federacije BiH koriste obilježja Bosne i Hercegovine opisana u članu 4. Zakona o grbu BiH, odnosno člana 3. Zakona o zastavi BiH.

Inače, tekst Izmjena i dopuna Zakona sačinila je Radna grupa za izradu novih obilježja Federacije BiH, formirana na sjednici Vlade FBiH 5. aprila/travnja 2005. godine.

* * *

SARAJEVO, 16. MAJA (ONASA)

- Temeljni razlog za donošenje Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenja, čiji je Prijedlog danas utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Federalna vlada, jeste osiguravanje jedinstvenog postupka i kriterija za medicinsko vještačenje za sve korisnike prava, ne samo iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, već i socijalne, dječije, invalidske i braniteljsko-invalidske zaštite, te iz drugih oblasti. Novim zakonom se omogućava ocjena zdravstvene i radne sposobnosti na razini FBiH po jedinstvenim kriterijima i postupku, kao i dvostepenost u medicinskom vještačenju. Također je osigurana i kontrola zakonitosti i stručnosti medicinskog vještačenja, kako unutarnja, tako i vanjska.

Medicinsko vještačenje, propisuje Zakon, mogu vršiti samo stručni, savjesni, odgovorni i iskusni liječnici specijalisti, kojima će medicinsko vještačenje biti profesionalna orjentacija i glavno zanimanje, što podrazumijeva stalni radni odnos.

Inače, dosad je ova oblast bila regulirana Uredbom, pa je presudom Ustavnog suda FBiH kazano kako se radi o materiji koju treba tretirati kroz zakon.

* * *

SARAJEVO, 16. MAJA (ONASA)

- Vlada FBiH je donijela odluku o pokretanju procedure za prodaju putem berze državnog kapitala u Privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo.

Postupak privatizacije će provesti Agencija za privatizaciju u FBiH na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira.

Vlada je donijela i Odluku o prestanku važenja Odluke o dijelu državnog kapitala u ovoj kompaniji koji se izuzima od privatizacije, a realizirat će je Agencija za privatizaciju u FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Danas je, takođe, Vlada FBiH donijela Odluku o davanju saglasnost na Sporazum o strateškom partnerstvu i zamjeni duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji za udio u državnom kapitalu u "Bosnalijeku" d.d. Sarajevo, te ovlastila federalne ministre finansija i energije, rudarstva i industrije da potpišu ovaj dokument. Riječ je o dugu BiH po osnovu libijskog kredita iz 1991. godine.

Kroz razgovore koji su prethodili definiranju teksta Ugovora, libijska strana prihvatila je prijedloge da u roku od pet godina dionice "Bosnalijeka" ne mogu biti prodavane, te da ovaj dokument predstavlja izraz strateškog i partnerskog odnosa. Uz to, postignuto je da dug od 18.000.000 dolara bude sveden na 12,9 miliona dolara.

* * *

SARAJEVO, 16. MAJA (ONASA)

- Odlukom Vlade Federacije je Ministarstvu sigurnosti BiH, za potrebe Granične policije, bez naknade dala na korišćenje objekat "Kamena zgrada". Riječ je i objektu iz kompleksa "Suhodol", površine 687,2 metara kvadratnih.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE