9. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.05.2007.
FENA

SARAJEVO, 16. maja (FENA) - Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku o pokretanju aktivnosti na prodaji dijela dionica kompanije Bosnalijek na berzi, a koje su u vlasništvu Vlade.

Postupak privatizacije će provesti Agencija za privatizaciju u FBiH na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira.

-Želimo da prodajom dijela dionica ne samo Bosnalijeka, nego i nekih drugih kompanija gdje je Vlada u manjinskom vlasništvu, dođemo do kvalitetnih sredstava za druge infrastrukturne projekte s obzirom da dosad od divendi iz takvih kompanije nismo imali nikakve koristi, izjavio je novinarima ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo dodajući da Vlada zadržava uticaj u tim kompanijama sa jednim predstavnikom u Nadzornom odboru.

Radi se o nekoliko firmi, naveo je Hećo, među kojima Interšped i Fabrika duhana Sarajevo, a Agencija za privatizaciju i nadležno ministrstvo trebaju da izađu sa prijedlogom i planom privatizacije tih kompanija.

Hećo je pojasnio da je Vlada FBiH imala 29,8 posto vlasništva u Bosnalijeku, od čega 9,4 posto odgovara dugu Federacije prema Libiji. Od 20,4 posto svog vlasništva u Bosnalijeku, kako je kazao, Vlada će prodati do 10 posto.

Donesena je i Odluku o prestanku važenja Odluke o dijelu državnog kapitala u ovoj kompaniji koji se izuzima od privatizacije, a realizirat će je Agencija za privatizaciju u FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
škom partnerstvu i zamjeni duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji za udio u državnom kapitalu u ?Bosnalijeku? d.d. Sarajevo, te ovlastila federalne ministre finansija i energije, rudarstva i industrije da potpi?u ovaj dokument. Riječ je o dugu BiH po osnovu libijskog kredita iz 1991. godine.

Kroz razgovore koji su prethodili definiranju teksta Ugovora, libijska strana prihvatila je prijedloge da u roku od pet godina dionice Bosnalijeka ne mogu biti prodavane, te da ovaj dokument predstavlja izraz strateškog i partnerskog odnosa. Uz to, postignuto je da dug od 18.000.000 dolara bude sveden na 12,9 miliona dolara.

Hećo je na novinarsko pitanje o rješavanju krize u IP 'Krivaja' kazao kako smatra da je rukovodstvo sindikata tog preduzeća napravilo veliku grešku kada su radnici napustili radna mjesta i to u najkritičnijim momentima za 'Krivaju' kada treba ići u privatizaciju.

-Pravi problem u 'Krivaji' je jedna grupa radnika kojoj ne odgovara da se pokrene proizvodnja i pri tome manipulišu čestitim radnicima tog preduzeća, kazao je Hećo.

***
SARAJEVO, 16. maja (FENA)Vlada Federacije BiH  danas  je prihvatila  Program akcije kontrole rada nacrno čiji je cilj bolje punjenje fondova, otvaranje prostora za nova radna mjesta i stvaranje ukupno boljeg poslovnog okruženja.

Federalni premijer Nedžad Branković tokom susreta s novinarima istakao je da je osnovna svrha plana akcije da se evidentiraju oni koji kontinuirano rade, a za koje se ne plaćaju doprinosi.

-Povećavanjem osnovice, odnosno broja zaposlenih koji se uvode  u sistem zakonskih prava, Vladi otvara prostor da može sistemski pristupiti smanjenju opterećenja privredi , kazao je Branković.

Kako bi Plan akcije kontrole rada nacrno bio provodiv, nužne su izmjene i dopune Zakona o radu u dijelovima koji se odnose na uvezivanje federalne i kantonalnih inspekcija rada i na kaznene sankcije.

Riječ je o provedbi široke, sveobuhvatne akcije, za čiju je provedbu nužna suradnja federalnih i kantonalnih inspekcijskih službi. Ovakva akcija novina je u djelovanju inspekcija u Federaciji BiH, ali je to stalna praksa u evropskim zemljama gdje daje dobre rezultate.

Nositelj akcije u Federaciji BiH je Federalna uprava za inspekcijske poslove, a aktivno su uključeni Porezna uprava FBiH, Federalni zavod penzionog i invalidskog osiguranja, federalni i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja, Jedinica za podršku Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Odjel za strance pri Ministarstvu sigurnosti BiH, predsjednici općinskih sudova, federalna i kantonalna ministarstva rada, socijalne politike i za pitanja branitelja.

U akciju će biti uključeno najmanje 200 inspektora raznih profila, a njome će direktno rukovoditi štab s direktorom Federalne uprave za inspekcijske poslove na čelu.

Akcija bi, kako je saopćeno iz Vlade FBiH, bila provedena kroz četiri faze, a u prvoj s rokom do 30. juna  trebalo bi donijeti i objaviti izmjene i dopune Zakona o radu te osigurati tehničke i materijalne pretpostavke za provedbu akcije.

Šesti mjesec predviđen je za educiranje i pripremu, a juli za provedbu akcije. Period od 1. do 15. augusta planiran je za sumiranje rezultata akcije i dostavljanje Federalnoj i vladama kantona pojedinačnih i zbirnog izvještaja o postignutim efektima.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE