73. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.02.2013.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 72. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.01.2013. godine
 2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu "Pretis" d.d. Vogošća - Sarajevo
 3. Prijedlog odluke o dodjeli novčane podrške
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa kreditiranja izvoznih poslova
 8. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  1. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, u predmetu tužitelja zastupanih po punomoćnicima Eterović Amili, Omaru i Vedranu, advokatima iz Sarajeva protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine 
   1. na ugovore od br. 2013-11 do br. 2013-17 i br. 2013-21 
   2. na ugovore od br. 2013-18 do br. 2013-20 i br. 2013-22 do br. 2013-23 
   3. na ugovore od br. 2013-24 do br. 2013-34 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama zaposlenicima organa državne službe, zastupanih po punomoćniku Herceg Ivanu, advokatu iz Ljubuškog 
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim i izvršnim sudskim presudama policajcima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovne, zastupanih po punomoćniku Burić Mensudu, advokatu iz Visokog 
  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom presudom službenicima i namještenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Marko Lukenda, Marinka Palac, Ive Miloš i Mile Kožul 
  5. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 69/2013 od 24.01.2013. godine
 1. Prijedlozi odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje v.d. direktora društva i v.d. izvršnog direktora za proizvodnju
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju 
 1. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za januar, februar, mart i april 2013. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog kluba „Sporting“
 3. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekata u kasarni „Blažuj“ Federalnoj upravi policije
 4. Informacija o produženju otkaznog roka za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora za granu finansija, sa Prijedlogom zaključka
 5. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1701/2012 od 27.12.2012. godine
 6. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija - davanje saglasnosti
 7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta - Bogatići (Faza I)
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE