69. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.11.2012.
Saopćenje o radu

69. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH (1. dio):

O RAZGOVORIMA S MISIJOM MMF-a

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, premijer FBiH informisao je članove Vlade FBiH o rezultatima razgovora s Misijom Međunarodnog monetarnog fonda po prvom pregledu IV stand by aranžmana.

Kada je riječ o 1.511 pripadnika Oružanih snaga BiH koji su otpušteni iz službe u Oružanim snagama BiH i penzionisani 2010. godine u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, Vlada je postigla dogovor o rješavanju njihovog statusa.

Istovremeno, Vlada je zamrzla predložene izmjene i dopune Zakona o potvrđivanju prava na povoljnije penzionisanje, koje se nalaze u parlamentarnoj proceduri.  Ova pitanja bit će riješena u okviru jedinstvenog novog Zakona o povoljnijem penzionisanju koji se, prema aneksu Pisma namjere MMF-u, kao nova strukturalna odrednica, treba usvojiti do kraja januara 2013. godine.

RAZMATRANI NACRTI PRORAČUNA FBiH ZA
2013. GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Vlada Federacije BiH je razmatrala Nacrt proračuna Federacije BiH za 2013. godinu. Radi se o Proračunu od 2.214.180.122 konvertibilnih maraka, što je 215.095.684 KM ili 10,8 posto više u odnosu na ovogodišnji.

Nacrt proračuna uzima u obzir revidirane projekcije prihoda, obveze iz Pisma namjere upućenog Međunarodnom monetarnom fondu i IV. stand by aranžmana, utvrđene politike Vlade FBiH za osiguranje makroekonomske stabilnosti, povećanja konkurentnosti, održivog razvoja, zapošljavanja i socijalne stabilnosti. Također, utemeljen je na ograničenju javne potrošnje s osnovnim ciljem održanja stabilnog fiskalnog sustava, kontrole potrošnje, te proračunske ravnoteže.

Federalna vlada je razmatrala i Nacrt zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2013. godinu, kojim su, uz ostalo, precizirani prioriteti u proračunskom izvršavanju.

Kako je najavljeno, Vlada će se o ovim nacrtima, prije upućivanja u parlamentarnu proceduru, izjasniti 27.11.2012. godine, za kada je zakazan nastavak 69. sjednice.

POTICAJI ODRŽIVOM POVRATKU U RS

U cilju ekonomskog jačanja povratnika i stvaranja uslova za održivost povratnika na prostoru Republike Srpske, Vlada Federacije BiH je, u skladu s zaključcima 50. sjednice od 14.5.2012. godine, danas donijela odluke o odobravanju realizacije dva projekta “Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i staklenika”i “Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke”. Ovi projekti predviđeni su već usvojenim “Programom realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske”, a finansiraju se sredstvima utvrđenim Budžetom FBiH za 2012. godinu federalnim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, razvoja, poduzetništva i obrta i raseljenih osoba i izbjeglica.

Sedamdeset četiri korisnika sredstava za izgradnju i opremanje farmi i stajskih objekata, kao i 152 za dodjelu poljoprivredne mehanizacije i staklenika, odabrala je Komisija po Javnom pozivu koji je u julu ove godine objavilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a na koji su stigle ukupno 344 prijave.

Jedan od uslova za korištenje sredstava jeste da korisnici obezbijede 30 posto od ukupne vrijednosti projekta za sufinansiranje, lično ili putem kredita Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo kojoj će biti doznačena ukupna sredstva od 6.000.000 KM, od čega je za mehanizaciju učešće Budžeta 3,044 miliona KM, a korisnika 1,304 miliona KM, dok se ostatak budžetskih sredstava u iznosu od 2,955 miliona KM odnosi na farme i stajske objekte.

Visina i vrsta pomoći za svakog korisnika pojedinačno utvrdiće se nakon što Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, izvrši izbor najpovoljnijih dobavljača.

Kad je u pitanju drugi projekat (“Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke”), čija je vrijednost 3.570.698 KM, Vlada je usvojila Izvještaj Radne grupe o provedenom Javnom pozivu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Na osnovu toga donesena je Odluka o dodjeli grant sredstva za jedan broj predloženih korisnika, dok će za ostale odluka biti donesena na jednoj od narednih sjednica.

Inače, Odluka je danas, u skladu sa zaključcima sa 68. sjednice Vlade, dopunjena odredbama kojima se jača kontrola utroška sredstava na način da korisnici obezbijede garancije, da redovno dostavljaju šestomjesečne izvještaje nadležnim federalnim ministarstavima, pruže dokaze da su zaposlili predviđeni broj novih radnika u roku od šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora i da izmiruju obavezne doprinose, te dokažu namjensko korištenje sredstava.

Korisnici, također, moraju prihvatiti da, u slučaju neispunjenja ovih obaveza, odnosno utvrđivanja netransparentnog utroška, grant sredstva, kao i kredit po povoljnijim uslovima, postaju komercijalni kredit, pod uslovima koje utvrdi Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo.

* * *
Nastavak 69. sjednice Vlade FBiH zakazan je za utorak, 27.11.2012. godine.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE