68. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 14.11.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 66. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 5.11.2012. godine i 67. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 6.11.2012. godine
 2. Nacrt zakona o radu
 3. Nacrt zakona o zaštiti prirode
 4. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o autocesti na Koridoru Vc
 5. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su podnijeli Ivo Divković, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije koje je podnio Ivo Divković, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske” - Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke”
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za obustavu doznaka sredstava naplaćenim po komisionim kreditima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na ime obezbjeđenja povrata kredita Društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave Javnog preduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za sklapanje ugovora o sponzorstvu s Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za izgradnju dijela magistralne ceste M-18 Sarajevo - Tuzla, dionica Kladanj-Podpaklenik - potez Karaula
 14. Prijedlog odluke o prijenosu terenskog vozila marke Hyndai Terracan, korištenog u Projektu „Tehničke pomoći socijalnom osiguranju” SITAP krajnjem korisniku Regionalni centar „Dr. Safet Mujić” - Dom zdravlja Stolac
 15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske o saradnji na području razmjene podataka stalnih GNSS (Global Navigation Satellite System) stanica
 17. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina

  a) Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, dostavljenih na Zahtjev 03/05-31-975/2012 - AM od 09.10.2012. godine
  b) Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, dostavljenih Zahtjev 03/05-31-1068/2012 - AM od 01.11.2012. godine
  c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, dostavljenih na Zahtjev 03/05-31-989/2012 - AM od 15.10.2012. godine
  d) Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, dostavljenih na Zahtjev 03/05-31-993/2012 - AM od 15.10.2012. godine
  e) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, dostavljenih na Zahtjev 03/05-31-1026/2012 - AM od 18.10.2012. godine

 18. Prijedlog mišljenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije po Zahtjevu za davanje saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme u firmi Koteks d.o.o. Tešanj
 19. Godišnji izvještaj Fondacije za održivi razvoj - OdRaz za 2011. godinu
 20. Drugi izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluka i Prijedlogom zaključaka
 21. Završni izvještaj o realizaciji projekta “Rekonstrukcija Gimnazije Mostar” u Mostaru
 22. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu s dopunom Informacije o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine po Zaključku V. broj: 656/2012 od 23.4.2012. godine, s Prijedlogom zaključka
 23. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1320/2012 od 9.10.2012. godine, s Prijedlogom zaključka
 24. Informacija o realizaciji Zaključaka V. broj: 1170/2012 od 11.09.2012. godine i V. broj: 1346/2012 od 9.10.2012. godine
 25. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 30.6.2012. godine, s Prijedlogom zaključka
 26. Informacija o realizaciji Zaključaka V. broj: 738/2012 od 10.05.2012. godine, s Prijedlogom zaključka
 27. Informacija o provođenju nadzora u toku 2011. i 2012. godine nad realiziranjem Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, s Prijedlogom zaključaka
 28. Informacija o stanju u mjeriteljskom sistemu u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 29. Prijedlog odluke o proglašenju organiziranja EYOF-a 2017. godine i trke FIS-a od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
 30. Informacija o stanju u privrednom društvu „Šipad Export- Import” d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
 31. Informacija o izvršenju Ugovora o strateškom partnerstvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine s kompanijom Microsoft BiH za period 2010.-2012. godine, s Prijedlogom zaključka
 32. Prijedlog rješenja o oslobađanju svjedoka dužnosti čuvanja državne tajne
 33. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu prvog Akcionog plana energetske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine
 34. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Udruženju za poduzetništvo, agroturizam i žene ATTIVO, s Prijedlogom zaključka
 35. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 36. Informacija o razgovorima o radu Elektroprijenos a.d. Banja Luka vođenim 13.11.2012. godine u Bruxellesu s generalnim direktorom Direkcije za proširenje Evropske komisije Stefanom Sanninom, zamjenikom direktora Generalnog direktorata za energetiku EU Fabriciom Barbasom i predstavnicima Sekretarijata Energetske zajednice
 37. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 38. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE