10. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.05.2007.
ONASA

SARAJEVO, 23. MAJA (ONASA)

- Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je utvrdila i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o pomilovanju. Razlozi za donošenje novog federalnog zakona su u obavezi njegovog usklađivanja sa Ustavom Federacije BiH i Zakonom o pomilovanju na državnom nivou, a u vezi sa Odlukom Visokog predstavnika od 6.9. 2005. godine kojom je privremeno obustavljena ovlast za davanje pomilovanja za kaznenopravne sankcije.

Njime se, kako je saopšio Ured za informiranje Vlade Federacije BiH, reguliše postupak za davanje pomilovanja, oblici pomilovanja, sadržaj, način podnošenja i postupanje po zamolbi za pomilovanje, donošenje odluka o pomilovanju, kao i osnivanje Povjerenstva za pomilovanja koje radi učinkovitijeg postupanja po zamolbi za pomilovanje, osniva federalni ministar pravde.

Pomilovanje daje predsjednik Federacije BiH, uz suglasnost oba potpredsjednika Federacije BiH, nakon što Federalno ministarstvo pravde zamolbu za pomilovanje, zajedno sa izvješćem o zamolbi, te obrazloženim prijedlogom za odluku o pomilovanju dostavi predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH.
O odlukama o pomilovanju donesenim tokom prethodne kalendarske godine predsjednik FBiH izvještava jednom godišnje Parlament FBiH.

* * *

SARAJEVO, 23. MAJA (ONASA)

- Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Jedan od ciljeva novopredloženih rješenja jeste, osim u Zakonu o inspekcijama FBiH, definiranje nadležnosti inspektora rada i kroz Zakon o radu. Ovo se osobito odnosi na utvrđivanje instrumenata za suzbijanje i sprječavanje rada na crno.

Tekst izmjena i dopuna Zakona o radu naći će se, zaključeno je danas, ponovo pred članovima Vlade FBiH nakon što se o ponuđenom tekstu izjasne kantoni, obzirom na podijeljene nadležnosti unutar ove materije između dvije razine vlasti u FBiH.

* * *

SARAJEVO, 23. MAJA (ONASA)

- Federalna vlada je danas donijela Zaključak o pokretanju procedure za donošenje Zakona o javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Interresorna komisija za izradu ovog zakona je zadužena da, u ime Vlade FBiH, izvrši usklađivanje ranije predloženog zakona sa Odlukom Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH od 19.7.2006. godine.

Ovom odlukom Vijeće je ukazalo na obavezu da se Zakonom precizno i jasno propišu instrumenti odgovornosti i nadzora organa upravljanja u slučaju nepoštivanja ostvarivanja programskih načela u pogledu ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda.

Odluka je donesena nakon što je u parlamentarnoj proceduri povodom rasprave o Prijedlogu zakona o javnom servisu radio-televizije FBiH (koji je Vlada FBiH utvrdila na 138. sjednici od 22.12.2005. godine) postavljeno pitanje vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog naroda.

* * *

SARAJEVO, 23. MAJA (ONASA)

- Realizirajući na prošloj sjednici utvrđene zadatke, Vlada Federacije BiH danas je donijela Operativni plan akcije kontrole rada na crno. Aktivnosti predvodi Federalna uprava za inspekcijske poslove, a u akciju su uključeni Porezna uprava FBiH, Federalni zavod mirovinsko-invalidskog osiguranja, Federalni i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja, Jedinica za podršku Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Odjel za strance pri Ministarstvu sigurnosti BiH, predsjednici nadležnih općinskih sudova, Federalno i kantonalna ministarstva rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, te Ured za informiranje Vlade FBiH.

Realiziranje Plana predviđa angažman 150 federalnih i kantonalnih inspektora - 45 iz oblasti rada, 70 iz drugih oblasti (po dobijenoj ovlasti), te 35 iz Porezne uprave.

Za razdoblje od 4.6. do 29.6.2007. godine planirano je educiranje inspektora iz drugih oblasti koji će biti uključeni u akciju, a u šestom mjesecu javnost će biti informirana o planiranoj akciji. U suradnji s

Agencijom za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Poreznom upravom FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove će formirati bazu podataka, odnosno ažurirati pokazatelje nužne za provedbu akcije.

Akcija se biti provedena tijekom srpnja/jula 2007. godine, a inspekcije će biti obavljane 12 sati dnevno. Planirano je da svaki inspektor izvrši šest kontrola, odnosno ukupno će kroz akciju biti provedeno oko 20.000 inspekcijskih nadzora. Princip je da u jednom kantonu kontrolu provodi inspektor iz drugog kantona, za što će ga ovlastiti direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Rezultati akcije bit će sumirani od 1.8. do 15.8.2007. godine, a izvješće će biti dostavljeno Federalnoj i vladama kantona.

Vlada FBiH danas je donijela i Odluku kojom je imenovala Stožer za provedbu Plana akcije kontrole rada na crno. Na čelu Stožera je federalni ministar trgovine Desnica Radivojević, a Stožerom će operativno rukovoditi direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak.

* * *

SARAJEVO, 23. MAJA (ONASA)

- Federalna vlada je donijela Odluku o minimalnim otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda kojom je, za pšenicu svih klasa, utvrđena zaštitna minimalna otkupna cijena od 0,26 KM po kilogramu, za raž 0,25, a za kukuruz i ječam 0,20 KM. Za kravlje, ovčije i kozje mlijeko sa 3,6 posto mliječne masti otkupna je cijena 0,50 KM po litru.

Za sirovi duhan sorte "Virđinija" cijene se kreću od 3,40 KM za prvu klasu do 0,70 KM po kilogramu za šestu klasu (za buđ 0,50). Za sortu "Berlej" cijene se kreću od 2,40 za prvu do 0,70 za šestu klasu (buđ 0,40),a za sortu "Hercegovac" raspon minimalnih cijena otkupa je od 4,10 za prvu do 1,00 KM za četvrtu klasu (buđ 0,50).

Otkup i isplatu otkupne cijene prema ovoj odluci mogu vršiti svi privredni subjekti registrirani za tu djelatnost.

Nadzor će vršiti federalna ministarstva trgovine i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE