10. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.05.2007.
FENA

SARAJEVO, 23. maja (FENA)
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je danas u Sarajevu plan akcije za suzbijanje rada nacrno u Federaciji. Akcija će biti izražena u julu , ali prema tvrdnjama odgovornih trebalo bi da postane kontinuirana praksa.
 
Federalni ministar rada i socijalne politike Perica Jelečević izjavio je na pres-konferenciji u toku sjednice da se ovim planom predviđaju sankcije za poslodavce koji zapošljavaju radnike 
nacrno i to od utrostručavanja dosadašnjih kazni do zatvaranja firmi. Kazne, mada mnogo manje, predviđene su i za uposlenike.
 
Jelečević tvrdi da je naglasak ipak na preventivim mjerama protiv sivog tržišta rada, više nego na represivnim jer je prevashodni cilj da se poslodavci okanu loše prakse prije nego dospiju pod udar sankcija.
 
Krajnji efekti treba da budu jačanje penzijskih i zdravstvenih fondova i otvaranje novih radnih mjesta, izjavio je ministar.
 
U Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o radu, koji je također na dnevnom redu današnje Vladine sjednice,  naglasak je na jačanju federalne i kantonalnih inspekcijskih službi, a i na njihovoj koordinaciji na suzbijanju rada nacrno, dodao je. Prema podacima koje je prezentirao Jelečević, crno tržište rada bilo je u formalnom ili neformalnom smislu zastupljeno u Federaciji s 30 do 40 posto.
 
Vlada je danas podržala također prijedlog da ekspertna skupina radi na strategiji reforme PIO sistema, a kad strategija bude donesena, Vlada će raditi na izmjeni zakonske legislative u ovoj oblasti. Cilj strategije treba da bude materijalno jačanje fonda PIO i kontinuirani rast penzija, izjavio je ministar.
 
Novinarima je također prenio današnju Vladinu odluku o transferiranju 70 miliona KM  za federalne zakonske obaveze prema demobiliziranim borcima, i to 50 miliona putem PIO fonda za prijevremeno penzionisanje demobiliziranih boraca, a 20 miliona putem Federalnog i kantonalnih zavoda za zapošljavanje radi isplate mjesečnih prinadležnosti od 150 KM za demobilizirane borce u vrijeme njihove nezaposlenosti. Ove isplate počele su prije nekoliko dana. Novca ima, pa eventualni problemi mogu biti samo tehničke naravi, tvrdi ministar Jelečević.
***
SARAJEVO, 23. maja (FENA)
Njegov kolega, ministar pravde Feliks Vidović, potvrdio je na pres-konferenciji da je Vlada danas utvrdila Nacrt federalnog zakona o pomilovanju i odlučila ga uputiti u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.
 
Zakonom je predviđeno da pomilovanje može dati predsjednik Federacije BiH, kao i dosad, ali od sada i uz saglasnost dva potpredsjednika i to za krivična djela regulirana federalnim zakonima. Pomilovanje se može izreći i osuđenima u Sudu BiH, ali samo za djela regulirana federalnim zakonodavstvom, izjavio je ministar pravde.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE