10. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.05.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 9. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu;
 3. Prijedlog zaključka o pokretanju procedure za donošenje Zakona o javnom servisu Radio-televizije Federacije BiH;
 4. Prijedlog odluke o minimalno-otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2007.godini;
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za donošenje (1) Pravilnika o visini naknade plovidbe stranih plovila; (2) Pravilnika o cijeni obrasca i odobrenja za plovidbu stranih plovila;
 6. Prijedlog odluke o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo prometa i komunikacija;
 7. Nacrt strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja o imenovanju Radne grupe za reformu penzijskog sistema;
 8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava „Transfer za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlenike bivše FOSS-a FBiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
 10. Prijedlog odluke o utrošku sredstava „Transfer za demobilisane borce i članove njihovih porodica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine za etapnu realizaciju LOT-a 2; Butila – Briješće – Safeta Zajke;
 12. Izvještaj o radu  Sarajevo-osiguranja d.d Sarajevo sa mišljenjem Federalnog ministarstva finansija;
 13. Informacija o održavanju cesta;
 14. Prijedlog plana za vođenje akcije kontrole rada  na crno;
 15. Prijedlog rješenja o imenovanju Štaba za koordinaciju aktivnosti na  suzbijanju rada na crno;
 16. Prijedlog za osposobavljanje prostora i smještaja federalnih organa i tijela;
 17. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
 18. Nacrt Zakona o pomilovanju;
 19. Poziv za istraživanje interesa za učešće u realizaciji projekta finansiranja i izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar na trasi Koridora 5c;
 20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. godinu Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona i Kantonalnoj bolnici Bihać
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE