67. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.11.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 65. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.10.2012. godine
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za autentično tumačenje Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, čiji su podnosioci Ljilja Zovko, Tanja Vučić i Željko Tomić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prednacrt Regulacionog plana gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine
 6. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
 7. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke novih motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije
 8. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmirenju obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine (V. broj: 976/2007)
  2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmirenju obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine (V. broj: 16/2008)
 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinansiranje Projekta „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ za III kvartal 2012. godine
 2. Prijedlog odluke o isplati naknade nematerijalne štete za pravosnažne sudske presude iz osnova ratnih potraživanja
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
 4. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju Konačne situacije izvršenih radova na finansiranju održavanja željezničke infrastrukture
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o Konačnom obračunu sufinansiranja obavljenih usluga u putničkom i kombinovanom saobraćaju za 2011. godinu
 1. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za oktobar 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnih taksi za period od 01.01.-31.12.2012. godine
 3. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2012. godine
 5. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u vezi sa Inicijativom Omera Škalje, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za donošenje Zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
 6. Informacija o nemogućnosti realizacije Zaključka V. broj: 1262/2012 od 19.09.2012. godine
 7. Informacija o stanju Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o provedenoj aktivnosti sufinansiranja jesenje sjetve pšenice za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi
 9. Prijedlog rješenja u vezi sa isplatom naknade za rad članovima - spoljnim saradnicima Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom
 10. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, dostavljenih na Zahtjev 03/05-31-959/2012 - AM od 27.09.2012. godine i Zahtjev 03/05-31-969-2/2012-AM od 03.10.2012. godine
 11. Prijedlog sporazuma o poravnanju duga između Federalne direkcije robnih rezervi i „Zovko-Oil“ d.o.o. Žepče- davanje saglasnosti, sa Prijedlogom zaključka
 12. Inicijativa za utvrđivanje visine naknade za topli obrok i regres u 2013. godini
 13. Zahtjev za utvrđivanje osnovice za obračun plaće za četvrti kvartal 2012. godine
 14. Zahtjev za nominaciju Spomen-parka Vraca u projekat „ATRIUM“ - davanje saglasnosti
 15. Prijedlozi zaključaka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
  1. Šahovskom klubu "Široki Brijeg" za osvojeno prvo mjesto u Premijer ligi Bosne i Hercegovine
  2. Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine za osvojenu zlatnu medalju na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine
 1. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog zaključka o isplati regresa budžetskim korisnicima za 2012. godinu
 5. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke motornih vozila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za izgradnju dijela magistralne ceste M-18 Sarajevo - Tuzla, dionica Kladanj-Podpaklenik-potez Karaula
 7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE