65. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.10.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 64. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.10.2012. godine
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana Tima za izradu dokumenta Koordinacijskog mehanizma u procesu evropskih integracija
 3. Rebalans finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu – davanje saglasnosti
  1. Lista prioritetnih projekata iz oblasti zaštite voda od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti 
 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
 2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju pod povoljnijim uslovima, koje je podnio Faruk Jabučar, poslanik u Predstavničkom/Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju pod povoljnijim uslovima koji su podnijeli Željko Tomić, Ljiljana Zovko i Tanja Vučić, poslanici u Predstavničkom/Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog uredbe o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva
 4. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 1. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni vrh, izvorište Kiseljak, Općina Tešanj
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu "NN" Company d.o.o. iz Zenice odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija tipa ANFO
 7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunu Odluke o štampanju i distribuciji matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji NOVA NADA iz Norveške, Fredrikstad-1632, Theodor Kollersvei 9B, za osnivanje Predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „FRA MLADEN HRKAĆ“ Zagreb, Republika Hrvatska, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske komisije za Trust fond predpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) za Projekat otpadnih voda u Sarajevu
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) za finansiranje Projekta „Tehnička podrška za unapređivanje investicione klime i institucionalno jačanje“
 13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo
 15. Konačni izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka
 16. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke dva nova terenska vozila za potrebe Federalnog zavoda za geologiju
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine
 18. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala preduzeća „Tuzlanska televizija“ d.o.o. Tuzla
 19. Prijedlog mišljenja o zahtjevu „Interprojekt“ d.o.o. Mostar za autentično tumačenje Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“ br. 48/09 i 75/09)
 20. Nacrt strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013.-2017. sa Prijedlogom zaključka
 21. Inicijativa Federalnog ministarstva okoliša i turizma za uspostavu Agencije za zaštitu okoliša (i voda) Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 22. Konačni revizorski izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godine sa Planom i programom aktivnosti na izvršavanju preporuka i Prijedlogom zaključka
 1. 25.1.   Federalnog ministarstva poljoprovrede, vodoprivrede i šumarstva
 2. 25.2.   Federalnog ministarstva prostornog uređenja
 3. 25.3.   Federalno ministarstva unutrašnjih poslova
 4. 25.4.   Federalnog ministarstva pravde
 5. 25.5.   Federalno ministarstvo finansija
 6. 25.6.   Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
 7. 25.7.   Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
 8. 25.8.   Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 9. 25.9.   Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
 10. 25.10.   Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata
 11. 25.11.   Federalnog ministarstva zdravstva
 12. 25.12.   Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 13. 25.13.   Federalnog ministarstva kulture i sporta
 14. 25.14.   Federalnog ministarstva trgovine
 15. 25.15.   Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
 16. 25.16.   Federalnog ministarstva okoliša i turizma
 17. 25.17.   Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 18. 25.18.   Prijedlog zaključka 
 19. 25.19.   Mišljenje Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine u vezi sa nabavkom vozila po principu „staro za novo“
 1. Informacija o sudskim sporovima okončanim pred Ustavnim sudom u Republici Srbiji, Prijedlogom zaključaka
 2. Informacija o Akcionom planu za izvršenje generalnih mjera po presudi Evropskog suda za Ijudska prava u predmetu „Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine“ App. br. 39446/06 i App. br. 33846/08 od 07.06.2011. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina
 1. 28.1.   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-945/2012-AM od 25.09.2012. godine 
 2. 28.2.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji, dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-946/2012-AM od 25.09.2012. godine 
 3. 28.3.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-966/2012-AM od 02.10.2012. godine 
 4. 28.4.   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed prije isplate naknade za eksproprsane nekretnine, dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-847/2012-AM od 28.08.2012. godine 
 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku vršenja revizije – davanje saglasnosti
 2. Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
 3. Zahtjev za nominaciju Spomen-parka Vraca u projekat „ATRIUM“ – davanje saglasnosti
 4. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za izdvajanje novčanih sredstava
 1. 32.1.   Šahovskom klubu "Široki Brijeg" za osvojeno prvo mjesto u Premijer ligi Bosne i Hercegovine 
 2. 32.2.   Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine za osvojenu zlatnu medalju na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine 
 1. Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava za učešće na sajmu namještaja u Kelnu i sajmu Ambienta u Zagrebu, sa interventnih sredstava „Akcioni plan Strategije turizma Federacije Bosne i Hercegovine – Transfer za razvoj turizma za 2012. godinu, Federalnog ministarstva okoliša i turizma
 2. Prijedlog za izmjenu Zaključka V. broj: 1197/2011 od 27.10.2011. godine, u vezi sa izuzećem zaposlenika Federalne uprave za inspekcijske poslove od moratorija za isplatu naknada za prekovremeni rad
 3. Prijedlog zaključka o obustavi isplate jubilarnih nagrada i sankcionisanju odgovornih za isplatu istih
 4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
 5. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za prijem volontera
 6. Informacija o uspostavi jedinstvenog registra gotovinskih naknada
 7. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmirenju obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine (V. broj: 976/2007) 
  2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmirenju obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine (V. broj: 16/2008) 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE