59. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.09.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 58. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.08.2012. godine i Zapisnika 11. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane telefonskim putem 03.09.2012. godine
 2. Prednacrt zakona o unutrašnjem platnom prometu
 3. Informacija o požarima na području Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje
 5. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o zamjeni nenamjenskih nekretnina u postupku eksproprijacije
 7. Prijedlog odluke o prenosu dionica Jubmes banke Beograd na Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo - Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2012. godinu
 12. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za august 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ulici Nedima Filipovića broj 13, Općina Novo Sarajevo, Savezu ratnih vojnih invalida sa 100% invaliditetom
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
 15. Prijedlog odluke o prestanku rada „POLJOPRIVREDNI INSTITUT“ d.o.o. Sarajevo
 16. Inicijativa Federalnog ministarstva trgovine za normativno uređivanje proizvodnje, prometa i zbrinjavanja plastičnih kesa, sa Prijedlogom zaključka
 17. Inicijativa za proglašenje 23. augusta Danom sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima, sa Prijedlogom zaključka
 18. Izvještaj Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu s zakonom, sa Prijedlogom plana i programa aktivnosti i Prijedlogom zaključka
 19. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 20. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom, za period januar/siječanj - juni/lipanj 2012. godine

 

 1. Informacija o problematici Gornjih horizonata i izgradnja HE "Dabar" u Republici Srpskoj, sa Prijedlogom zaključka
 2. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  1. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-803/2012-AM od 14.08.2012. godine 
 1. Zahtjev za davanje saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prijem jednog pripravnika, sa Prijedlogom zaključka
 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti
 3. Program konsolidacije Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 4. Statut Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke
 5. Prijedlog odgovora na Inicijativu Kluba poslanika/zastupnika Stranke za bolju budućnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Pravilnika o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi
 6. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 8. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka V. broj: 28/2012 od 18.01.2012. godine
 9. Informacija Premijera Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Zahtjevom kompanije "Kera Steel - Team" d.o.o. Mostar za dodjelu kredita za pokretanje proizvodnje u tvornici građevinskih armatura u Stocu, sa Prijedlogom zaključka
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE