55. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.06.2012.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 54. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.06.2012. godine
2.   Prednacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Federacije BiH
3.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH
4.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu
5.   Nacrt zakona o zapošljavanju stranaca
6.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi, koji je podnijela gđa Jasminka Durić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
7.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
8.   Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka
9.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu izmjena propisa sa ciljem poboljšanja statusa sportskih kolektiva
10.   Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
11.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje opreme Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
12.   Prijedlog odluke o štampanju i distribuciji matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga Federacije Bosne i Hercegovine
13.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Finansijsko-informatičke agencije
14.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS GROUP" d.o.o. Ilidža
15.   Prijedlog mišljenja na Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Slovenije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima
16.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo
17.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija - davanje saglasnosti
18.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde – davanje saglasnosti
19.   Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju dodatnog finansiranja Projekta olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća
20.   Informacija o kreditu Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor Vc- II Faza sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za finansiranje projekta Koridor Vc – II Faza
21.   Informacija o broju izvršnih a nerealiziranih sudskih odluka i visini potraživanja koja mogu opteretiti Budžet Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom mjera
22.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 741/2012 od 10.05.2012. godine
23.   Informacija o realizaciji Projekta HE "Dabar" - Gornji horizonti
24.   Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici
25.   Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koje su podnijele Alma Zildžić i Ljilja Zovko, poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
26.   Prijedlog odluke o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u Projektu poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima
27.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće
28.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
29.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo 
c)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora HT Mostar d.d. Mostar 
d)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora HT Mostar d.d. Mostar 
e)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
f)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
g)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 
h)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE