54. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 13.06.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 53. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 4.06.2012. godine
 2. Nacrt zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama
 3. Nacrt zakona o stvarnim pravima
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
 5. Prednacrt zakona o zaštiti potrošača – korisnika finansijskih usluga
 6. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije
 7. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
 8. Prednacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. Prednacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju razvoja male privrede
 10. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o zaštiti žiranata, čiji je predlagač Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog uredbe o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija
 12. Prijedlog obraćanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Arbitražnom tribunalu za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčko, u skladu sa tačkom 8. Deklaracije o neprihvatanju ukidanja supervizije u Brčko Distriktu
 13. Prijedlog rješenja o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije
 14. Informacija o mogućnostima Federalnog zavoda za zapošljavanje u pružanju podrške nastojanjima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zadržavanje zaposlenika u preduzeću „Konjuh“ d.d. Živinice s Prijedlogom zaključka
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti sa Prijedlozima zaključaka o akontativnoj osnovici za obračun plaća za drugi kvartal 2012. godine
 16. Informacija sa prijedlozima za imenovanje članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlogom rješenja
 17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
 18. Informacija o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu, sa dokumentacijom
  1. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnje gradskih prometnica u Sarajevu
 1. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o kriteriju za utvrđivanje Prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za utvrđivanje Prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje Prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštinama privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za korištenje dijela sredstava revolving fonda Projekta „Lokalne inicijative“ (LIP) za obezbjeđenje garancija izdatih za privredno društvo „Igman“ d.d. Konjic
 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o putničkoj taksi-naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izboru kandidata Odbora za reviziju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, iz reda predstavnika sindikata
 6. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana prilikom aktivnosti Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Kodeksa u odnosima između nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. Informacija o ostvarenim troškovima provođenja penzijskog i invalidskog osiguranja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u periodu 2003. do 2011. godine s Prijedlogom zaključka
 10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta/Federalnog ministarstva kulture i športa – davanje saglasnosti
 11. Informacija o realizaciji aktivnosti iz Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period februar-maj 2012. godine, s Prijedlogom zaključka
 12. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 1. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem pripravnika i volontera u Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine s Prijedlogom zaključka
 2. Informacija o aktivnostima u vezi preseljenja federalnih ministarstava u poslovni prostor u Sarajevu, ul. Marka Marulića br. 2., s Prijedlogom zaključaka
 3. Prijedlog za gašenje preduzeća "RIVA TRPANJ" d.o.o. Trpanj za poslovanje nekretninama i usluge
 4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za agropedologiju – davanje saglasnosti
 5. Informacija Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine o Presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine“
 6. Informacija u vezi realizacije tačke 5. Akcionog plana za sprovođenje generalnih mjera radi prevencija povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine
 7. Informacija o dinamici/problematici izvršavanja odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje nisu izvršene
 8. Informacija o aktivnostima Federalne direkcije robnih rezervi na realizaciji Zaključka V. broj: 436/2012 od 05.04.2012. godine
 9. Prijedlog izjašnjenja na član 38. Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću
 11. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnom ministarstvu finansija
 12. Informacija o aktivnostima u procesu rješavanja viškova pokretne vojne imovine, s Prijedlogom zaključka
 13. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obaveza između pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine
 14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva – davanje saglasnosti
 15. Prijedog rješenja o postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku
 16. Informacija o razgovorima s rukovodstvom HDZ-a BiH
 17. Informacija o razgovorima premijera Federacije Bosne i Hercegovine s premijerom Republike Srpske
 18. Zahtjev za povlačenje Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu iz parlamentarne procedure 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE