51. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.05.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 49. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.05.2012. godine i Zapisnika 50. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.05.2012. godine
 2. Prednacrt zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica
 5. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu 
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu 
  3. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2012. godinu 
  4. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2012. godinu 
 1. Informacija o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za period 05. juli 2010. godine do 31. mart 2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Prijedlog izjašnjenja na amandmane
  1. na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i koje su podnijeli Željko Tomić i Tanja Vučić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
  2. na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, koje su podnijeli Željko Tomić i Tanja Vučić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
 1. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja V. broj: 783/2010 od 07.09.2010. godine
 2. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnio Ibrahim Nadarević, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom
 4. Prijedlozi odluka o davanju prethodne saglasnosti
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje direktora društva
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove i proizvodnju 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za ekonomsko-pravne i finansijske poslove 
 1. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i finansiranju poslova željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikcija 
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja 
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
 1. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju magistralne ceste M-18 Sarajevo-Tuzla, dionica Kladanj-Podpaklenik, potez prevoj "Karaula"
 2. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog rješenja o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovne 
 1. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005, 2006, 2007. i 2009. godinu (stanje 31.03.2012. godine), sa Prijedlogom zaključaka
 2. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj direkciji Cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (stanje 31.03.2012. godine), sa Prijedlogom zaključaka
 3. Informacija o stanju obveza JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo prema Končaru - Električna vozila d.d. Zagreb, sa Prijedlogom zaključaka
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje projekta "Registracija građana koji žive u opštini Srebrenica, a prijavljeni su na području Federacije Bosne i Hercegovine"
 5. Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 6. Prijedlog odluke o potvđivanju Sporazuma o utvrđivanju konačne osnovice plaće za 2011. godinu
 7. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda 
  2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda 
 1. Prijedlog rješenja po žalbi Advokatske kancelarije "Muhić i dr" na Rješenje sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03/05-12-242/2012 od 09.04.2012. godine
 2. Prijedlog rješenja po žalbi Rifata Tirka na Rješenje sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03/05-12-1231/2011 od 09.04.2012. godine
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na sporazumni raskid Ugovora
 4. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava korištenja na putničkom motornom vozilu marke Volkswagen - Passat 3,2 FSI
 5. Informacija o objektu Komandne zgrade u Goraždu (dio bivše kasarne "Goražde I"), sa Prijedlogom zaključka
 6. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH 
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH 
  3. Tekst Javnog konkursa za mjesto jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH 
 1. Izvještaj Komisije za izbor Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije
 2. Izvještaj o realizaciji Zaključka V. broj: 1444/2011 od 22.12.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 3. Informacija u vezi sa aktuelnom situacijom u JP Geodetski zavod Republike Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE