50. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.05.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 48. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 08.05.2012. godine
 2. Prijedlog uredbe o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija
 3. Prijedlog odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na "Program realizacije projekta održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske"
 5. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje slivova Jadranskog mora“ Mostar 
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje
 2. Godišnji izvještaji o poslovanju Finansijsko-informatičkih agencija
  1. Godišnji izvještaj o poslovanju "AFIP" d.d. Sarajevo, sa finansijskim izvještajem o poslovanju za 2011. godinu 
  2. Godišnji izvještaj o poslovanju "FIP" d.d. Mostar, sa finansijskim izvještajem po godišnjem obračunu za 2011. godinu 
  3. Revizorski izvještaj "AFIP" d.d. Sarajevo za 2011. godinu 
  4. Revizorski izvještaj "FIP" d.d. Mostar za 2011. godinu 
  5. Prijedlog zaključaka o prihvatanju godišnjih izvještaja "AFIP" d.d. Sarajevo i "FIP" d.d. Mostar o poslovanju za 2011. godinu 
  6. Prijedlozi rješenja
   1. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju direktora i zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije 
   2. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije 
 1. Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 2. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje generalnog direktora društva 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju električne energije 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za distribuciju električne energije 

 

  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za opskrbu električne energije 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za ekonomske poslove 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za pravne poslove 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za razvoj 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva 
 1. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
 2. Nacrt odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom
 3. Prijedlog rješenja o dopuni i izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o jedinstvenom uređivanju i vođenju baza podataka gotovinskih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Informacija o posjeti delegacije Međunarodnog monetarnog fonda, sa Prijedlogom rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pregovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda
 5. Informacija o napuštenim i neiskorištenim objektima u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na sporazumni raskid Ugovora
 7. Dokument "Poreska politika u funkciji investicija i zapošljavanja", sa Prijedlogom zaključka
 1. 17.1.   Izjašnjenje na Zaključak V. broj: 309/2012 od 15.03.2012. godine 
 1. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za programiranje razvoja za popunu upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključka
 2. Izvještaj Komisije za izbor Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije
 3. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period januar – mart 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
 4. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-435/2012-MB od 24.04.2012 godine
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije " iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE