11. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 30.05.2007.
Dnevni red
 1. Potvrđivanje Zapisnika 10.  sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji;
 3. Prijedlog  uredbe o opasnim i štetnim materijama u vodama;
 4. Prijedlog uredbe o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog uredbe o Uredu Vlade Fedearcije Bosne i Hercegovine za poslove upravljanja nekretninama Federacije Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava ˝Tekući grantovi – Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva˝ utvrđenim u Proračunu Federacije BiH za 2007.godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije;
 11. Prijedlog odluke i rješenja potrebnih za provođenje procedure izbora jednog člana iz Federacije BiH u Upravni odbor Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini;
 12. Prijedlog odluke o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine;
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP ˝Željeznice Federacije BiH˝ d.o.o Sarajevo o usvajanju:
  1. Konačne situacije izvršenih radova na održavanju željezničke infrastrukture i
  2. Konačnog obračuna usluga u putničkom saobraćaju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2006.godinu;
 1. Prijedlog odluke o razvrstavanju magistralne ceste M-5 na dionici Sarajevo (Jošanica) – Podlugovi – Visoko u kategoriji autoceste A-1;
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o izmjeni i dopuni financijskog ugovora između Bosne i Hercegovine i Europske investicione banke za „Projekat za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska zaobilaznica)“ sa Prijedlogom zaključaka;
 3. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine – Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice (Visočica) za razdoblje od 2007. do 2027. godine;
 4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, sliv rijeke Une, za razdoblje od 2007. do 2027. godine;
 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju područja planina Prenj, Čvrsnica, Čabulja područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2000. do 2022. godine
 7. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine Prenj, Čvrsnica, Čabulja za razdoblje od 2007. do 2027. godine;
 8. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2007. godinu;
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2008. godinu;
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2008. godinu;
 11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine;
 12. Informacija o problemima plaćanja PDV-a iz sredstava Proračuna Federacije BiH na uvezenu opremu za potrebe javno-zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH sa Prijedlogom zaključaka;
 13. Obrazloženje postojećeg stanja u privredi, osobito u segmentu uvoza i izvoza na teritoriju Federacije BiH i Bosne i Hercegovine za izradu Strategije razvoja trgovine i domaćeg tržišta
 14. Informacija o Projektu razvitka ruralnog poduzetništva (REEP; IFAD Lo 697 BA), sa prijedlogom zaključaka;
 15. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno povjerenstvo za dug;
 16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Alijansi za sigurnost Bosne i Hercegovine;
 17. Prijedlog akcionog plana za izradu konačne verzije Strategije mirovinskog i invalidskog osiguranja sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom rješenja o formiranju ekspertne grupe za reformu mirovinskog sustava;
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za razgraničenje – procjenu imovine između Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i Instituta za medicinsko vještačenje Sarajevo;
 19. Prijedlog odluke o potrebnim financijskim sredstvima za provođenje Plana akcije kontrole rada na crno;
 20. Prijedlozi odluka o raspodjeli sredstava:
   1. “Transfer za organizacije civilnih invalida”;
   2. “Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida”;
   3. “Transfer PIO/MIO – ERC ZIPO”;
   4. “Transfer za odvikavanje od ovisnosti” i
   5. “Podrška zapošljavanju invalidnih lica”;
 1. Davanje ovlaštenja Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH za vršenje radnji u svezi zaštite stvari, prava i obveza iz pasivne podbilance poduzeća sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec svibanj 2007. sa izvješćem o isplaćenim naknadama korisnicima za pet mjeseci 2007. godine;
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna FBiH za financijsku pomoć Udruženju “Majke enklave Srebrenica”;
 4. Informacija o epizootiloškoj situaciji u FBiH sa posebnim osvrtom na brucelozu sa prijedlogom zaključaka;
 5. Prijedlog odluke o poništavanju javnog oglasa za izbor i imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnmatelja Agencije za bankarstvo FBiH;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za izbor ravnatelja i  zamjenika ravnatelja i članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH;
 7. Prijedlog odluke o kriterijumima za izbor i imenovanje Upravnog odbora ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za bankarstvo FBiH;
 8. Prijedlog odluke o ponovnom konkursu za izbor i imenovanje Upravnog odbora, ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za bankarstvo FBiH;
 9. Prijedlog rješenja o predaji u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i Katastar nekretnina općine Ilidža od 13.4.2007.
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE