49. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 10.05.2012.
Dnevni red
 1. Prednacrt zakona o prekršajima
 2. Prijedlog zakona o koncesijama sa ugrađenim amandmanima
 3. Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke
 4. Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivne podbilanse na dan 31.12.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „ Od našeg polja do našeg stola“
 6. Prijedlog ugovora o saradnji između Vlade Federacije BiH i Međunarodne finansijske korporacije - Program poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti u Bosni i Hercegovini (IFC)- davanje saglasnosti
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na "Program realizacije projekta održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske"
 8. Prijedlog zaključka o ažuriranju uplata Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za poziciju 6. "Podrška obilježavanja godišnjica i ukupa nevinih žrtava rata, kao i izgradnja spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine"
 9. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo 
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar 
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo 
  4. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje slivova Jadranskog mora“ Mostar 
 1. Prijedlog članova Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 2. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za april 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijsko i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Izvještaj o provođenju Projekta registracija zemljišta - Kredit broj 4167BOS zaključno sa prvim tromjesečjem 2012. godine
 4. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje direktora društva 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje izvršnog direktora za investicije i razvoj novih djelatnosti 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje izvršnog direktora za ekonomske poslove 
  5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove 
 1. Izvještaj Radne grupe za analizu relevantne dokumentacije u vezi upisa dionica i dioničara „Aluminij“ d.d. Mostar kod Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period juli-decembar 2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 3. Informacija o usvojenim naredbama Komiteta za tehničke propise Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 4. Informacija o aktivnostima na pripremi izgradnje HE Vranduk, sa Prijedlogom zaključaka
 5. Informacija o iskazanom interesu Republike Italije o saradnji u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključaka
 6. Informacija o stanju industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 7. Izvještaji o planu i programu otklanjanja nedostataka utvrđenih revizijom za 2009. i 2010. godinu
 8. Informacija o realizaciji aktivnosti iz Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period februar-april 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 11. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta i pripadajućih objekata farme Jasenice
 12. Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 17.04.2012. godine)
 13. Zahtjev za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje Fondacije za kinematografiju kod Union banke d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
 14. Zahtjev za pokroviteljstvo za održavanje 3. Međunarodne investicijske konferencije Sarajevo Biznis Forum 2012
 15. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
 16. Informacija Komisije za statusna pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE