44. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.04.2012.
Dnevni red
 1. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu   
  1. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
 1. Izvjestioci: Zukan Helez, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
  1. Program rada i finansijski plan Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2012. godinu
  2. Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa Prijedlogom odluke
 1. Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu i Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke
  1. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
  2. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2011. godine
 1. Izvještaji o radu za 2011. godinu i Programi rada za 2012. godinu federalnih upravnih organa 
  1. Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
  2. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije za 2011. godinu
  3. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2011. godinu
  4. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
  5. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2011. godinu
  6. Izvještaj o radu Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa Prijedlogom odluke
 1. Program rada Gender centrа Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke
  1. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2011. godinu
 2. Program rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2012. godinu
  1. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2011. godinu
 3. Program rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2012. godinu
  1. Izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2011. godinu , sa Prijedlogom zaključaka
 4. Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2012. godinu
  1. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2011. godinu
  2. Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove za 2011. godinu
 5. Izvještaj o izvršenju Plana poslova za 2011. godinu
 6. Program rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove za 2012. godinu
  1. Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2011. godinu
  2. Izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godinu
 7. Program rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu
  1. Izvještaj o radu i stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 8. Plan i program rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
  1. Izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite u 2011. godini
  2. Izvještaj o radu i rezultatima rada Finansijske - Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01.01. do 31.12.2011. godine
  3. Izvještaj o radu za 2011. godinu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Plan i program djelovanja Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu 
  1. Izvještaj o radu članova Odbora državne službe za žalbe za 2011. godinu
  2. Izvještaj o radu za 2011. godinu Federalnog zavoda za statistiku
  3. Godišnji izvještaj o radu i aktivnostima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
  4. Izvještaj o radu Arhiva Federacije u 2011. godini
  5. Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2011. godinu
  6. Izvještaj o radu za 2011. godinu Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica
 10. Program rada za 2012. godinu Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica 
  1. Izvještaj o radu za 2011. godinu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać
 11. Program rada za 2012. godinu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać 
  1. Izvještaj o radu za 2011. godinu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla
 12. Plan rada za 2012. godinu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla 2.26.   Izvještaj o radu za 2011. godinu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo
  1. Izvještaj o radu za 2011. godinu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača
 13. Program rada za 2012. godinu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača
  1. Izvještaj o radu za 2011. godinu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar
  2. Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka
  3. Izvještaji Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 14. Izvještaj o realizaciji plana privatizacije i programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka 
 15. Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka 
  1. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva/pravobraniteljstva za 2011. godinu
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE