39. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.02.2012.
Saopćenje o radu

O OBAVEZAMA FEDERACIJE BiH U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Danas je u Sarajevu održana tematska sjednica Vlade Federacije BiH, posvećena procesu evropskih integracija, kojoj je, po ovlaštenju premijera FBiH Nermina Nikšića, predsjedavao zamjenik premijera Desnica Radivojević.

Time je učinjen još jedan u nizu koraka koje Vlada Federacije BiH u okviru svojih nadležnosti poduzima sa ciljem unapređenja ovog procesa.

Na sjednici, kojoj je prisustvovao potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije Renzo Davidi prezentirao je Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u 2011. godini, kao radni dokumenat Evropske komisije, uz Saopćenje pripremljeno za Evropski parlament i Vijeće Evrope. Posebna pažnja u raspravi o ovom dokumentu posvećena je Strategiji proširenja i ključnim izazovima 2011.-2012. godine.

O statusu i obavezama Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, s osvrtom na Federaciju BiH, govorila je direktorica Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH Nevenka Savić. Ova direkcija autor je i tri ostala danas razmatrana dokumenta koji se odnose na glavne karakteristike procesa IPA programiranja 2012/2013, procjenu implikacija pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji i harmoniziranje zakonodavstva.

U raspravi je istaknuto da se za našu zemlju očekuju značajne posljedice pristupanja Hrvatske EU, posebno u oblastima imovinsko-pravnih odnosa, pogranične problematike, uključujući pitanje graničnih inspekcijskih službi, trgovine industrijskim i poljoprivrednim proizvodima, državljanstva i putnih isprava, rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija, saobraćaja, te elektroenergetike.

U nadolazećem periodu je nepohodno intenzivirati napore predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i civilnog društva u BiH s ciljem da se potencijalne negativne posljedice spriječe ili, koliko je moguće, ublaže. Tamo gdje je finansijska intervencija neophodna, kao što je slučaj s graničnim inspekcijskim službama, usklađivanjem zakonodavstva u svrhu dosezanja standarda i uslova za izvoz industrijskih i poljoprivrednih proizvoda na tržište Hrvatske, koje postaje dio unutrašnjeg tržišta EU, BiH stoje na raspolaganju sredstva predpristupnih fondova EU, u okviru Prve i Druge komponente IPA-e, što predstavnici nadležnih institucija trebaju imati u vidu prilikom programiranja predpristupne pomoći za 2012. i 2013. godinu, zaključeno je na današnjoj sjednici.

Zaključeno je, također, da su svi federalni ministri dužni da obezbijede preduslove za prioritetno izvršavanje obaveza proisteklih iz procesa evropskih integracija, u kom cilju treba unutar ministarstava formirati kolegij evropskih integracija. Radom kolegija rukovodiće koordinator za EU integracije pri resornom ministarstvu, a sačinjavaju ga svi predstavnici resornog ministarstva koji učestvuju u radu zajedničkih radnih grupa i komiteta formiranih za potrebe Evropskih integracija (praćenje provedbe Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, programiranje IPA fondova i sl.).

Rad federalnih ministarstava po pitanju evropskih integracija koordiniraće poseban Odjel koji će biti formiran pri Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH.

Radi operacionalizacije zadataka FBiH iz ovog domena, danas je formiran i Koordinacioni tim za pitanja evropskih integracija.

Istovremeno, data je saglasnost na imenovanje članova radnih grupa koje djeluju u sastavu Pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i u radu tijela za praćenje procesa reformi u BiH. Također je saglasnost data i za imenovanje članova radnih grupa za IPA programiranje 2012/2013., a u skladu s prioritetima Evropske komisije.

Tokom cijele današnje rasprave dominiralo je opredjeljenje svih učesnika da Bosna i Hercegovina u evrointegracijskim procesima može i mora nastupati isključivo kao jedinstven subjekt. Evropska unija je šansa koju naša zemlja ne smije propustiti i prepustiti slučaju. Obaveze koje stoje pred našom zemljom jesu velike i značajne, ali uz dobru koordinaciju svih uključenih u ovaj proces, cilj je realno ostvariv. Naravno, uz ispunjenje obaveza koje stoje pred domaćim vlastima, izuzetno je značajna i puna podrška evropskih institucija kako bi Bosna i Hercegovina nastavila put ka EU.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.50 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE