37. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 15.02.2012.
Dnevni red
 • Verifikacija Zapisnika 36. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 • Informacija o stanju u Federaciji Bosne i Hercegovine s obzirom na stanje prirodne nesreće uzrokovane sniježnim padavinama i niskim temperaturama
  • Informacija sa posebnim osvrtom na situaciju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
  • b) Prijedlog odluke o davanju na korištenje iz Federalnih robnih rezervi lož ulja Vladama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • 3.Nacrt zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Nacrt zakona o dopuni Zakona o poljoprivredi
 • Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta
 • 6.Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o vezanim i posebnim obrtima
 • 7. Informacija Centara civilnih inicijativa - Monitoring rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 • 8. Prijedlozi odluka
  • Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje dužnosti direktora društva
  • b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove
  • c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju
  • d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
  • e)Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove
  • f) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju
  • 9.Prijedlozi odluka
 • Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzoriranja HKK „ŠIROKI TT“ - Kabeli
 • b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzoriranja manifestacije Mostarsko proljeće – Dani matice Hrvatske
 • 10.Prijedlozi odluka
 • Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenjе dužnosti izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 • b)Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 • 11. Incijativa za izuzimanje / brisanje Union banke d.d. Sarajevo sa Liste privrednih društava u kojima ovlaštenje po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke
 • 12. Inicijativa Federalnog pravobranilaštva za zauzimanje stava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na 2/3 dijela poslovne zgrade "Soda-So" Tuzla
 • 13. Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2012. godinu, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, sa Prijedlogom zaključka
 • Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 • b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer pojedincima – podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 • 14. Izvještaj o monitoringu zemljišta, biljnog materijala i mlijeka na području općine Zenica za 2011. godinu
 • 15. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o odbacivanju disciplinske prijave V.broj: 57/2012 od 18.01.2012. godine
 • 16. Informacija u vezi refundacije sredstava Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za penzije ostvarene po propisima o povoljnijem penzionisanju za 11. i 12. mjesec 2011. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 • 17. Program rada i finansijski plan Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2012. godinu
 • 18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za imenovanje direktora Društva
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE