36. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.02.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 35. sjednice i VII vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Informacija o stanju u Federaciji Bosne i Hercegovine s obzirom na stanje prirodne nesreće uzrokovane sniježnim padavinama i niskim temperaturama
 3. Nacrt zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Federalne komisije za procjenu šteta
 6. Informacija Centara civilnih inicijativa - Monitoring rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“ za I kvartal 2012. godine
 8. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc za dionicu Tarčin – Konjic
 10. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za januar 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 11. Informacija o implementaciji Projekta EAF SME – poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima sa prijedlogom dodatnog finansiranja projekta, sa Prijedlogom zaključka
 12. Informacija o projektu i primopredaji dokumentacije za dionicu LOT – 3 Sarajevske obilaznice, sa Prijedlogom zaključaka
  1. Prijedlog odluke o promjeni implementatora za LOT – 3 Sarajevske obilaznice na koridoru Vc 
 1. Prijedlog zaključaka o visini osnovice za obračun plaća za 2012. godinu
  1. izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika, federalnog pravobranioca i njegovih zamjenika i službenika sudske policije i zatvorskih policajaca - stražara 
  2. - za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine 
  3. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1344/11 od 9.11.2011. godine 
 1. Prijedlog zaključka koji se odnosi na korekciju tačke AD.10. Zapisnika 30. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.12.2011.godine
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine
 3. Prijedlog odluke o odobravanju sticanja dionica privrednog društva „Pobjeda Sport“ d.d. Goražde inozemnoj firmi „Umarex Sportwafen GmbH &Co.KG“, Njemačka, u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala

 

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE