34. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.01.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 33. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Nacrt zakona o koncesijama
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 5. Prijedlog izjašnjenja na Incijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o deviznom poslovanju i Odluke o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova
 6. Prijedlog izjašnjenja na Incijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba Zakona o porezu na dobit privrednih društava, odnosno Zakona o porezu na dobit
 7. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima i oznakama zatvorske policije – straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora
 8. Strategija razvoja namjenske industrije u Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012. – 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog odgovora Instituciji ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi žalbe Goranović Rajka o neprovođenju odluke Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica
 10. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije i Akcionog plana za provođenje Strategije upravljanja poljoprivrednim zemljištima na području Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Informacija i mišljenje o izuzeću za pokretanje postupka povrata sredstava u specifičnim situacijama, sa Prijedlogom zaključka
 12. Informacija i mišljenje o finansijskim sredstvima po Projektu „Izgradnja poduzetničkih zona“ za Općinu Kladanj i Općinu Velika Kladuša, sa Prijedlogom zaključka
 13. Prijedlog odluke o davanju odobrenja Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Goraždu za ispravku upisa koji se odnosi na k.č. 2707/1, zk.ul.81, k.o. Ilovača, općina Goražde
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za period 2012 – 2014. godina
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zakup dijela poslovne zgrade „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
 17. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog saveza Bosne i Hercegovine tokom nastupa Davis Cup reprezentacije BiH u 2012. godini 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog kluba „Sporting“ vezano za manifestaciju ATP Challenger tour „indoor“ teniski turnir „Sarajevo Open 2012“ 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
 1. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Statut Fondacije za sport
 4. Incijativa za zauzimanje stava vezano za primjenu odredbe člana 15. Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH" broj : 36/10 i 11/11), koji je izmjenjen i dopunjen članom 5. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
 5. Incijativa za donošenje Pravilnika o kompletu prve pomoći
 6. Godišnji izvještaj za „Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom“, sa Prijedlogom zaključka
 7. Izvještaj o izvršenoj reviziji „Energopetrola“ d.o.o. Mostar sa pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključujući provedene statusne promjene i dodatna ulaganja, te kretanje kapitala privrednog društva „Petrol“ d.d. Ljubuški u kome „Energopetrol“ d.o.o. Mostar ima udio u kapitalu, sa Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o angažovanju spoljnih saradnika u toku organizovanja stručne obuke polaznika Policijske akademije, sa Prijedlogom zaključka
 9. Informacija o robnom kreditu UNICREDIT BANK AUSTRIA AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnadbijevanja Općine Čelić, sa dokumentima
  1. Nacrt Sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnadbijevanja Općine Čelić 
  2. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnadbijevanja Općine Čelić 
 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o untrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – davanje saglasnosti
 2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove – davanje saglasnosti, sa Prijedlogom odluke
 3. Cjenovnik usluga Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti
 4. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja Jadranskog mora
 5. Prijedlog rješenja o formiranju Grupe za izradu konačnog teksta Strategije reforme penzijskog sistema
 6. Prijedlog rješenja o imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora za zaključivanje Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u zajedničke monitoring komitete za tri programa prekogranične saradnje u okviru IPA-e
 8. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, sa Prijedlogom odluke
 10. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za prijem u radni odnos državnog službenika, sa Prijedlogom zaključka
 11. Zahtjev za davanje saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije BiH za prijem dva državna službenika
 12. Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Klub zastupnika HSP – DNZ
 14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 15. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za imenovane vršioca dužnosti izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 
 1. Prijedlog rješenja o prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste d.d. Mostar
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE