32. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 05.01.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 31. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o volontiranju koji je u parlamentarnu proceduru dostavila Komisija za pitanja mladih Predstavničkog – Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog mišljenja za davanje autentičnog tumačenja čl. 83., 84., 85., 86., 87., i 88. Zakona o radu, te čl.8 do 13. i čl.94. i 96. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 4. Prijedlog uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije
 5. Prijedlog uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima
 6. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o akontativnoj isplati dijela dobiti "Elektroprivrede BiH" i "BH Telecom" d.d. Sarajevo za 2011. godinu 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za isplatu akontacije penzija ostvarenih po članu 48. stav 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine 
  3. Prijedlog zaključka 
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika Revolving fonda za lokalni razvoj
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji ASSOCIAZIONE „MISSIONE BELEM“ – ONLUS, ITALIJA, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT „Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik
 4. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednog društva PS „Vitez“ d.o.o. Vitez 
  2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga 
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez o uređivanju matične evidencije i uplati doprinosa za prioritetno uvezivanje radnog staža zaposlenika PS „Vitezit“ radi ostvarivanja prava na penziju 
 1. Prijedlog odluke o prenosu računske opreme nabavljene kroz okončani Projekat „Tehničke pomoći socijalnom osiguranju“ SITAP krajnjim korisnicima
 2. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za decembar 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o
 1. penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH
 1. Prijedlog odluke o korištenje kumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na računu broj 1540012000457839, pod nazivom FMF – FMF – Civil.zaš.Progr.deminir. Faza VIII Federalnoj upravi civilne zaštite
 2. Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012.- 2020.godina
 3. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje 1. i 2. za III Kvartal (juli, avgust, septembar) 2011. godine
 4. Izvještaj o utrošku dijela sredstava dodijeljenih iz sredstava Tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, na ime pomoći ze rješavanje socijalnih pitanja i pokretanja proizvodnje privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 975/11 od 22.09.2011. godine i V.broj: 984/11 od 27.09.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 5. Izvještaj o realizaciji Projekta ECSEE APL3 – BiH (POWER IV) i Izvještaj o realizaciji Projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 30.09.2011. godine
 6. Izvještaj o realizaciji „Projekat zaštite, sanacije i uređenja donjeg toka rijeke Trebižat sa slapovima Kravica i Kočuša“ za period od 2005. – 2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 7. Izvještaj o realizaciji Projekta „Trajna zaštita Počitelja“ za period 2002. -2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 8. Završni izvještaj Komisije za kontrolu izvršenja obveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju, sa Prijedlogom zaključka
  1. Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju 
 1. Informacija o pripremi implementacije obnove dionice pruge Bradina - Sarajevo na južnom dijelu Koridora Vc, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Analiza stanja poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine i izrada interaktivne karte, sa Prijedlogom zaključka
 3. Informacija o djelovanju garancijskih fondova u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa
 4. Realizacija obaveza po Odluci o raspisivanju javnog poziva za prijavu neuplaćenog a registriranog staža penzijsko-invalidskog osiguranja V. broj: 887/11 od 24.08.2011. godine
 5. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalnog zavoda za statistiku
  1. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za statistiku 
 1. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dug
 2. Prijedlog odluke o odobravanju prenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa
 3. Informacija o sastanku predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i predstavnika industrijskih sindikata - članica Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 4. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu kulture i sporta/ Federalnom ministarstvu kulture i športa za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika , sa Prijedlogom zaključka.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE