13. sjednica Vlade Federacije BiH

Tuzla, 16.06.2007.
ONASA

SARAJEVO, 13. JUNI (ONASA)

Dopunama Zakona o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u vezi carinjenja robe, koje je Vlada Federacije BiH, sa danas održane sjednice u Tuzli, utvrdila i u formi Prijedloga po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru poboljšavaju se uvjeti za kvalitetnije obavljanje nadzora tržišne inspekcije nad radom društava koja se bave ovim poslovima. Dopuna je predložena na inicijativu Federalne uprave za inspekcijske poslove - Federalne tržišne inspekcije, a odnosi se na obavezu osiguranja minimalnih tehničkih uvjeta u pogledu poslovnog prostora u kojem će se obavljati registrirana djelatnost o čemu rješenje izdaje nadležni organ. Do sada je, naime, za početak rada poslova međunarodnog otpremništva u vezi carinjenja robe bila dovoljna registracija na sudu i dobijanje licence, saopšteno je iz Ureda za informiranje Vlade Federacije BiH.

* * *
SARAJEVO, 13. JUNI (ONASA)

Polazeći od toga da je inspekcijski nadzor jedna od najznačajnijjih funkcija uprave u Federaciji BiH i, imajući u vidu značaj inspekcije rada, Vlada cijeni potrebnim da se ove funkcije, pored Zakona o inspekcijama u FBiH, ojačaju i u Zakonu o radu, čije je izmjene i dopune utvrdila i u formi Prijedloga uputila u hitnu parlamentarnu proceduru sa današnje sjednice. Ovome je prethodilo pribavljanje mišljenja kantona o predloženim rješenjima budući da se radi o zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.

Uz uvažavanje pojedinih primjedbi i prijedloga iz kantona, predloženim izmjenama i dopunama data su veća ovlaštenja federalnom i kantonalnim inspektorima rada, kao i osigurana njihova međusobna veća koordinacija i saradnja, prije svega s ciljem suzbijanja rada na crno.

Tako je predloženo da inspektor rada može, pored upravnih i drugih mjera, rješenjem privremeno, do otkanjanja nedostataka, odnosno do podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka, zabraniti poslodavcu da obavlja djelatnost ako radi zaposlenik sa kojim poslodavac nije zaključio ugovor o radu ili kod poslodavca radi stranac bez radne dozvole i ako zaposlenika ne prijavi na obavezno PiO i zdravstveno osiguranje.

Izmjenama su pooštrene i kazne. Tako je za poslodavca koji sa zaposlenikom ne zaključi ugovor o radu minimalna kazna 3.000, a maksimalna 15.000 KM, umjesto dosadašnjih 1.000, odnosno 10.000 KM. Povećana je i kazna za prekršaj odgovorne osobe sa 500 na 1.000 KM minimalno, odnosno sa 1.000 na 3.000 KM maksimalno.

* * *
SARAJEVO, 13. JUNI (ONASA)

Vlada FBiH dopunila je danas tekst izmjena i dopuna Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, koji se već nalazi u parlamentarnoj proceduri. Ovo je učinjeno kako bi se u Zakonu našla i Ustanova za vaspitanje i obrazovanje ženske djece i mladeži u Ljubuškom, saopšteno je iz Federalne vlade.

Naime, nakon konzultacija, premijer Zapadnohercegovačkog kantona suglasio se s predloženim izmjenama po kojima bi i obrazovno-vaspitna institucija iz Ljubuškog bila obuhvaćena odredbama Zakona.

* * *
SARAJEVO, 13. JUNI (ONASA)

Federalna vlada utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o Nacionalnom parku “Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran”. Na ovaj način uređuje se očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti i pejzažne osobenosti izvorne prirode, s očuvanim ekosustavima, kao i primjena drugih propisa iz oblasti zaštite prirode i kulturne baštine. Nacrtom zakona se u ovom nacionalnom parku, površine 994,5 km2, utvrđuju područja stroge i usmjerene zaštite, odnosno usmjerenog razvitka. Također, definirane su zabrane koje je nužno provoditi kako ciljevi osnutka Nacionalnog parka ne bi bili ugroženi. Ograničenja se, među ostalima, odnose na građenje i promet teritorijem Nacionalnog parka. Radi upravljanja Nacionalnim parkom bit će osnovana javno poduzeće nad kojim će osnivačka prava imati Federacija BiH.

Za kršenje odredaba ovog zakona propisane su kazne od 1.000 do 10.000 konvertibilnih maraka (za pravne osobe), od 500 do 1.000 KM (odgovorne osobe), te od 100 do 500 KM (fizičke osobe).

* * *
SARAJEVO, 13. JUNI (ONASA)

Vlada Federacije BiH je prihvatila Izvještaj Federalnog minisatrstva finansija o izvršenju Proračuna FBiH za prva četiri ovogodišnja mjeseca. Ukupno ostvareni prihodi, primitci i finansiranja u ovom periodu iznose 345 miliona KM i imaju ostvarenje od 24,1 posto u odnosu na proračun za 2007. godinu. U odnosu na isti period prethodne godine, veći su za 89 miliona KM, što je rezultat visoke naplate poreznih prihoda, saopšteno je nakon sjednice Vlade FBiH.

U strukturi ostvarenih ukupnih prihoda, porezni prihodi iznose 312,6 miliona KM, a od toga prihodi od indirektnih poreza 295,8 miliona KM i odnose se na prihode sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje koji pripadaju Federaciji BiH. Ovi prihodi su veći za 53,6 posto u odnosu na isti izvještajni period u 2006. godini.

Prihodi od poreza na dobit iznose 15,7 miliona KM i u odnosu na plan ostvareni su 31 posto.

Ostali porezi su ostvareni u iznosu od 1.000.000 KM, što je za 23 posto više u odnosu na isti period u 2006. godini. Naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 32,8 miliona KM i imaju rast od 10,9 procenata u odnosu na isti period prethodne godine. U odnosu na plan, neporezni prihodi imaju ostvarenje od 13,4 posto što je rezultat neostvarenja prihoda od dividendi i udjela u profitu javnih preduzeća koji se očekuju polovinom 2007. godine.

U periodu od januara do septembra 2006. godine ostvareno je 12,9 milijuna KM po osnovi dugoročnih kredita i zajmova, što predstavlja 55,1 posto od iznosa planiranog u Proračunu.
Ukupni rashodi i izdaci u periodu od januara do aprila u Federaciji BiH su iznosili 215,9 miliona KM i imaju povećanje od 15,2 posto u odnosu na isti izvještajni period, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 15 posto.

Tekući izdaci su veći za 2,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su 16,95 posto.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE