31. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.12.2011.
Saopćenje o radu

NASTAVAK 31.SJEDNICE VLADE FBiH:

 

PRIJEDLOZI BUDŽETA I ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠENJU U 2012.GODINI POSLANI U PARLAMENTARNU PROCEDURU

Vlada FBiH je danas u Sarajevu, u nastavku 31.sjednice, ponovo razmotrila juče utvrđene prijedloge Budžeta FBiH za 2012. godinu i Zakona o njegovu izvršenju. Nakon što je, u skladu s jučerašnjom raspravom i zaključcima Vlade, izvršena preraspodjela sredstava na pojedinim budžetskim pozicijama u cilju što racionalnije javne potrošnje, ovi dokumenti upućeni su u parlamentarnu proceduru.

Sa današnje sjednice u parlamentarnu proceduru je, nakon što ga je podržala Federalna Vlada, upućen Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda PiO za 2012. godinu, dok Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje nije dobio podršku Vlade FBiH i vraćen je na doradu do polovine januara naredne godine.

 

O STATUSU LUKE ŠIBENIK

Razmatrajući danas Informaciju o statusu Luke Šibenik, Vlada FBiH je zadužila Federalno pravobranilaštvo da odmah pokrene postupak poništenja upisa prava vlasništva na Luci drvo Šibenik u Zemljišnim knjigama Opštinskog suda u Šibeniku, koje sada glasi na Šipad d.d. Sarajevo, te da traži vraćanje upisa na prvobitno stanje.

Vlada je zaključila da je neophodno prikupiti svu raspoloživu dokumentaciju vezanu za upis prava vlasništva nad Lukom drvo Šibenik na Šipad d.d. Sarajevo, radi preduzimanja aktivnosti na vraćanju imovine Federacije BiH i utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti.

 

PRIJEDLOG NEZAVISNOM POLICIJSKOM ODBORU

Vlada FBiH je danas razmatrala Informaciju u vezi sa aktuelnom situacijom oko penzionisanja komandanta Specijalne jedinice Federalne uprave policije Dragana Vikića.

Vlada FBiH je predložila Nezavisnom policijskom odboru Parlamenta FBiH pokretanje postupka ispitivanja odgovornosti direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača, a ukoliko se ona utvrdi, onda i postupak njegove smjene.

 

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici razriješeni su, zbog isteka mandata, dosadašnji sastavi upravnih i nadzornih odbora vodoprivrednih agencija u FBiH i privremeno imenovani novi sastavi, s tim da je zaključeno da se raspišu novi konkursi. U privremeni Upravni odbor “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo imenovani su Slavko Stijepić za predsjednika, Matija Ćurković, Dževad Škamo, Vesna Cvjetinović i Salih Krnjić za članove, a u Nadzorni odbor iste agencije, također privremeno, Davor Breljaković ( predsjednik), Mehmed Buturović i Sulejman Alijagić ( članovi).
Privremeni Upravni odbor “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar, prema danas donesenom Rješenju, čine: Sabit Begić - predsjednik, Ivan Buntić, Mira Ćorić, Jelena Trutina i Mustafa Nezirić (članovi), dok su u privremeni Nadzorni odbor iste agencije imenovani Krešimir Vujica za predsjednika, Nezir Tanović i Željko Prce za članove.

Enes Ganić je danas, zbog isteka mandata, razriješen dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na ovo mjesto imenovan Šuhret Fazlić, počevši od 1.1.2012. godine.
August Jančik je, radi ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu, razriješen dužnosti federalnog pravobranitelja, s 31.12.2011. godine. Ovu dužnost će do imenovanja novog pravobranioca obavljati Inda Ažman.

Danas su u Povjerenstvo za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenovani: Elvedina Hodžić (predsjednik), Jagoda Krdžović, Lidija Šimić, Mesud Isaković i Štefica Matković.

U skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Vlada je danas imenovala Radnu grupu za izradu novog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu: Nermin Nikšić, Desnica Radivojević, Zoran Mikulić, Ante Krajina, Damir Mašić, Erdal Trhulj, dok će jedan član biti predstavnik sindikata. Zadatak Radne grupe je da, u roku od 20 dana, pripremi novi Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH kojim će se izbjeći dosadašnje razlike u korištenju naknada.

Zada Gabela je razriješena dužnosti entitetskog IPA koordinatora ispred Vlade FBiH, a na ovu dužnost imenovan je Haris Abaspahić.

 

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11 i 40 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE