28. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 07.12.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 27. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Nacrt budžeta Federacije BiH za 2012. godinu
 3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu
 5. Prijedlog mišljenja na Incijativu za izmjenu člana 12. stav 3. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova
 6. Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na koridoru Vc” za period od 2008. do 2028. godine
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj - OdRaz” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 10. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za imenovanje direktora društva
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za imenovanje izvršnog direktora tehničkog sektora društva
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za imenovanje izvršnog direktora zajedničkih službi društva
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora društva
 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 2. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za novembar 2011. godine, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa
 4. Informacija o realiziranim zadacima iz Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i realiziranim zadacima koji nisu predviđeni Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 5. Informacija o provođenju Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 979/2011 od 22.9.2011. godine, s Prijedlogom zaključka
 6. Informacija u vezi usaglašenih osnovnih principa za dalji nastavak rada i funkcionisanja Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” d.d. Banja Luka, s Prijedlogom zaključaka
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva okoliša i turizma - davanje suglasnosti
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Koordinacioni odbor Memoranduma o razumijevanju
 9. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Federalne novinske agencije
  2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalne novinske agencije
 1. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju
  1. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-1242/2011 od 08.11.2011.godine
  2. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-1269/2011 ES od 15.11.2011.godine
 1. Tumačenje Ministarstva u vezi s primjenom Zakona o šumama
 2. Informacija o pokretanju postupka protiv Bosne i Hercegovine zbog neizvršavanja obaveza iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice zemalja JIE u sektoru prirodnog gasa
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški
 4. Prijedlog odluke vezano za Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa inviliditetom
 5. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 6. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 7. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 9. Prednacrt zakona o poticanju razvoja male privrede
 10. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za održane Sportske igre RVI u iznosu od 50.000 KM
 11. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekućih transfera” utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  2. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekućih transfera” utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za dodjelu sredstava Općini Vukosavlje
  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za dodjelu sredstava korisnicima iz “Interventnih sredstava rezerve”
 1. Informacija o preporukama iz Bijele knjige 2010/2011. koje se ne mogu uvažiti od strane resornih federalnih ministarstava
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Potpora za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Fedracije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE