26. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.11.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 25. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o igrama na sreću
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama
 7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
 8. Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih izdataka u Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za razrješenje direktora društva 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru "UNIS PRETIS" d.o.o. Sarajevo - Vogošća za imenovanje izvršnog direktora proizvodnje 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru "UNIS PRETIS" d.o.o. Sarajevo - Vogošća za imenovanje izvršnog direktora komercijalno-tehničkih poslova 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za pet članova Nadzornog odbora „BH-GAS“ d.o.o. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora „Tehničko remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša 
 1. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2010. godinu
 2. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora u JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora Sektora za razvoj i informacioni sistem u JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora Sektora za ekonomsko-finansijske poslove u JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora Sektora za poštanski promet u JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora u JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo
 2. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje kulturnog društva "Preporod" 
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje kulturnog društva "Napredak" 
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje kulturnog društva "Prosvjeta" 
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje kulturnog društva "Benevolencija" 
 1. Prijedlog odgovora na tužbu "Transport", preduzeće za međunarodnu špediciju i transportne usluge RJ "Saobraćaj Sarajevo"
 2. Izvještaj Komisije za praćenje utroška sredstava Tekući grantovi "Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva" u 2010. godini, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Izvještaj o realizaciji Projekta "Obnova željeznica u Bosni i Hercegovini II" putem kredita EBRD i EIB, sa Prijedlogom zaključaka
 4. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03/05-02-418-1/2011 od 21.10.2011. godine (podaci o potpisanim koncesionim ugovorima) , V. broj: 899/2011 od 5.09.2011. godine (zaposleni bez javnog konkursa) i V. broj: 917/2011 od 13.09.2011. godine (penzija u statusu mirovanja)
 5. Informacija o nemogućnosti izvršenja Zaključka V.broj:427/2011 od 07.04.2011.godine, sa Prijedlogom zaključka
 6. Informacija o upravnom sporu tužitelja Konzorcij koji je oformljen radi učestvovanja u postupku privatizacije Aluminij d.d. Mostar protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Informacija Federalnog pravobranilaštva o stupnju realizacije Zaključaka koje je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u sadašnjem sazivu
 8. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, davanje saglasnosti
 1. Preporuka Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju članova stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Domu regiona Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti pri Vijeću Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 4. Molba za produženje rada Radne grupe za analizu relevantne dokumentacije u vezi upisa dionica i dioničara "Aluminij" d.d. Mostar
 5. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - za objekat Riva Trpanj" utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom Federacije Bosne i Hercegovine
 1. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunjavanja upražnjenih radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj
 3. Formiranje Radne grupe koja će utvrditi činjenično stanje oko ispunjavanja uslova za mirovinu Dragana Vikića, komandanta Specijalne jedinice Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i ostala četiri policijska službenika koja ne ispunjavaju uslove za umirovljenje
 4. Informacija o prekidu signala Federalne televizije sa odašiljača na Biokovu
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE