23. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.10.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 22. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prednacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
 6. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti generalnog direktora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za finansijsko – računovodstvene poslove JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
  5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opće poslove JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju električne energije JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
  7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za razvoj JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora 
 1. Prijedlog odluke o prenosu vrijednosti ulaganja za izgradnju autoceste na Koridoru Vc (poddionice Jošanica - Podlugovi, Podlugovi - Visoko, Visoko - Dobrinje i Dobrinje - Kakanj) iz vanbilansne evidencije Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar u knjigovodstvenu evidenciju nadležnih upravitelja javnih cesta
 2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH za razrješenje izvršnog direktora za tehničke poslove
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo za zaključivanje sponzorskog aranžmana sa KK "Bosna"
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na rješenje o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški 
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa
 2. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
 1. Informacija o Strategiji „Ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine“- Projekat „Razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine“, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Informacija o Katastru podzemnih pitkih voda Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovne 
 1. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
 2. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe za analizu stanja i utvrđivanje mjera za primopredaju poslovnih prostora u zgradi JP Geodetski zavod Federacije BiH d.o.o Sarajevo V. broj:326/2011 od 18.04.2011.godine
 3. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja
 4. Prijedlog zaključaka u vezi sa realizacijom Zaključka broj: 03/05-05-589/2011 donesenog prilikom razmatranja Izvještaja o radu Komisije za koncesije Federacije BiH za 2010. godinu
 5. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine 
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenamjenu finansijskih sredstava u „Projektu pripremljenosti za ptičju gripu“
 2. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za razrješenje generalnog direktora u d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora u d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo 
 1. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Transfera drugim nivoima vlasti – KANTONI“ status nerazvijenih
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Transfer za preventivna sredstva za akcidente u okolišu" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 3. Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog vozila JP Nacionalni park "Una"
 4. Prijedlog odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH
 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i rapodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke - davanje saglasnosti
 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - davanje saglasnosti
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za Rukometni savez Bosne i Hercegovine za učešće u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
 10. Izvještaj Komisije za reviziju svih budžetskih korisnika, sa Prijedlogom zaključaka
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE