14. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.06.2007.
ONASA

SARAJEVO, 20. JUNI (ONASA)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o ukupnom javnom dugu Federacije BiH. Ukupan vanjski i unutarnji dug Federacije Bosne i Hercegovine, iznosi nominalno 4,584 milijardi KM. Vanjski dug iznosi 2,553 milijardi KM i odnosi se na stanje vanjskog duga po osnovi kredita u iznosu od 2.489.508.800 KM koje je ugovorila Bosna i Hercegovina i kredita u iznosu od 63.764.038 KM koje je izravno, u skladu sa Zakonom o vanjskom dugu, ugovorila Federacija BiH. Od ukupnog duga, na stari se odnosi 43,58 posto ili 1.112.533.138 KM. Strukturu starog duga čine obaveze prema Pariškom i Londonskom klubu, Svjetskoj banci - IBRD i EUROFIMI. Novi dug Federacije BiH iznosi 1.437.402.959 KM ili 56,32 posto ukupnog vanjskog duga. Po osnovi inostranih kredita, nove obaveze Federacije BiH se procjenjuju na 815 miliona KM. Otplata glavnice po ovom osnovu bi trebala početi 2009. godine i iznosit će 7,8 miliona KM ili 9,8 posto u odnosu na nove kreditne obaveze. Procjenjuje se da će ostatak duga nakon 2015. godine biti 604,9 miliona KM, saopštio je Ured za informiranje Vlade FBiH.

Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine propisan je način osiguranja sredstava za servisiranje vanjskog duga. U skladu s tim, Federacija BiH mora za sve te svoje obaveze samostalno osigurati sredstva.

Unutarnji dug Federacije BiH na kraju marta 2007. godine procjenjuje se na 2,031 milijardi KM, a tačan iznos će biti poznat na kraju godine kada će biti završena verifikacija cjelokupnih potraživanja.

U ovoj i u slijedećim godinama, u cilju fiskalne održivosti, poseban akcenat Federacija BiH će dati poboljšanju načina upravljanja dugom.

Nakon razmatranja Informacije, Vlada Federacije BiH je zaključila da je Komisija za pojedinačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 1. aprila 1996. godine do 31. decembra 2002. godine, dužna pristupiti pojedinačnom i konačnom verificiranju obaveza prema dobavljačima bivšeg ministarstva. Neophodno je, također, da se po okončanju verifikacije dostavi izvještaj Vladi Federacije BiH. Potrebno je pokrenuti postupak donošenja odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza Federacije BiH, kako bi se mogao realno iskazati dug po ovoj osnovi. Federalno ministarstvo finansija je dužno da sagleda i procijeni potencijalne rizike po Proračun Federacije BiH kod izvršenja sudskih rješenja o izvršenju po osnovi unutarnjeg duga i da iste planira za izvršenja.

* * *
SARAJEVO, 20. JUNI (ONASA)

U Federaciji BiH prošle godine proizvedeno je 8.247,9 GWh električne energije, odnosno 36 posto više od plana, a 9,5 posto više nego u 2005. godini, kaže se u danas usvojenoj Informaciji o stanju energetskog sektora FBiH. Pri tome su najviše struje isporučile termoelektrane (58,3 posto), dok su hidroelektrane sudjelovale s 40,9, a male hidroelektrane s 0,8 posto. Tijekom 2007. godine trebale bi biti okončane aktivnosti na povezivanju elektroprivreda i rudnika. Uz to, hidroelektrane bi trebale biti prestrukturirane u četiri supsidijarna društva: HE Rama, HE Mostar, HE Peć-Mlini, zatim HE Čapljina, te HE Jajce 1 i HE Jajce 2 kao supsidijarna društva Elektroprivrede HZ HB, a HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac kao supsidijarno društvo Elektroprivrede BiH. Prestrukturiranje očekuje i distributivna poduzeća.

Lani je Elektroprivreda BiH ostvarila dobit od 5,4 milijuna, a Elektroprivreda HZ HB od oko jednog milijuna konvertibilnih maraka. Inače, obje elektroprivrede od potrošača su na kraju 2006. godine potraživale ukupno više od 227 milijuna KM.

Sve izraženija tendencija u korištenju prirodnog gasa dovela je do prošlogodišnje potrošnje u Federaciji BiH od 223.000.000 m3, pri čemu je ostvarena visoka razina naplate od 95 posto, kaže se u Informaciji. Razvojni planovi usmjereni su ka plinovodu Visoko-Brnjaci, kao i gradnju mreža u Srednjebosanskom kantonu i Gornjem Podrinju.

Maloprodajnu mrežu u oblasti naftnog gospodarstva u Federaciji BiH čini 535 benzinskih crpki. Istodobno, U FBiH je registrirano 360 dobavljača naftnih goriva, što govori o usitnjenosti tržišta. Iako, sa stajališta konkurentnosti, to može biti pozitivno stanje, s aspekta ekonomičnosti može se govoriti o neracionalnom ponašanju.

Posljednjih godina intenzivirana su istraživanja o mogućnosti korištenja vjetra za proizvodnju električne energije. Osobito se to odnosi na plato Podveležja, a Vlada FBiH je 2005. godine prihvatila projekt “Analiza mogućnosti korištenja vjetra u proizvodnji električne energije na teritoriju BiH, te donaciju Vlade Kraljevine Španjolske za njegovu realizaciju.

* * *
SARAJEVO, 20. JUNI (ONASA)

Prihvatajući danas Informaciju o realizaciji Odluke za iznalaženje strateškog partnera za JP “B&H Airlines” d.o.o Sarajevo, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Agenciju za privatizaciju u FBiH, kao i tijela uprave zrakoplovne kompanije, da provedu aktivnosti s ciljem iznalaženja strateškog partnera za dokapitalizaciju, sukladno Zakonu o gospodarskim društvima, te uz uvažavanje uvjeta Federalne vlade.

Vlada FBiH danas je donijela i Rješenje o imenovanju osmočlanog Povjerenstva za realizaciju ovih aktivnosti, sastavljeno od predstavnika Agencije za privatizaciju u FBiH, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i “B&H Airlinesa”.

Povjerenstvo ima zadatak da, uz suglasnosti i smjernice Federalne vlade, pozove potencijalne partnere i investitore i izabere strateškog investitora. Ono će provesti i ostale aktivnosti koje prethode zaključenju i realizaciji ugovora o dokapitalizaciji.

* * *
SARAJEVO, 20. JUNI (ONASA)

Vlada FBiH prihvatila je inicijativu premijera Federacije BiH za uključivanje tri projekta u programske aktivnosti Vlade i federalnih ministarstava. Riječ je o pitanjima tretmana porodice kao osnovne ćelije društva, zatim problematici mladih, te, s početkom od sljedeće godine i u dogovoru s kantonalnim vladama, osiguranju besplatnih udžbenika za obavezno osnovno obrazovanje.

S tim u vezi, nadležna federalna ministarstva zadužena su da što prije za Vladu pripreme model realizacije ovih inicijativa s precizno utvrđenom dinamikom, te predlože odgovarajuća zakonska rješenja koja se odnose na nadležnost ministarstava i u ove tri oblasti.

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE