15. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.07.2011.
Saopćenje o radu

IZJAŠNJENJE O  AMANDMANIMA  NA PRIJEDLOGE IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA FBiH ZA 2011. GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Vlada FBiH se, na danas održanoj sjednici u Sarajevu, kojoj je prisustvovao i predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, izjasnila o amandmanima poslanika oba parlamentarna doma na prijedloge izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2011.godinu i Zakona o njegovu izvršenju.

Pored toga Vlada FBiH je utvrdila i tri vlastita amandmana na prijedloge izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2011.godinu i Zakona o njegovu izvršenju koji će biti obrazloženi na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

NIJE PRIHVAĆENA INICIJATIVA ZA AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONA

Vlada FBiH nije prihvatila Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o vodama koju je Predstavničkom domu Parlamenta FBiH podnijela poslanica Jasmina Zubić.
U obrazloženju se ističe da autentično tumačenje, odnosno mišljenja za primjenu svih provedbenih propisa iz nadležnosti ministarstva daje ministarstvo (za sve pravilnike i ostale opće akte kojima je donosilac ministar), odnosno Vlada Federacije BiH, ukoliko je potrebno dati autentično tumačenje za propise koje je ona donijela (npr. uredbe, odluke i sl.), jer ova pitanja nisu u nadležnosti Parlamenta FBiH.
Pored toga Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je 16.6.2011.godine o identičnim pitanjima iznesenim u ovoj inicijativi dalo mišljenje Društvu za projektovanje, inženjering i konsalting ,PERSPEKTIVA-inženjering" d.o.o. Visoko.

IZMIJENJEN ROK ZA VERIFIKACIJU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada FBiH je danas donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH.
Do izmjena je došlo uslijed velikog interesa vlasnika računa stare devizne štednje za dodatnim rokom za verifikaciju njihovih tražbina, tako da je propisano da je rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje do 30.10.2011.godine počevši od 1.8.2011.godine, a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2011.godine.
Omogućavanjem starim deviznim stedišama da u redovnom postupku verificiraju svoje tražbine, direktno bi se izbjegli visoki sudski troškovi po osnovu dokazivanja njihove visine u sudskom postupku.

 

ODLUKA O SUFINANSIRANJU NAJNIŽIH PENZIJA OSTVARENIH POD POVOLJNIJIM UVJETIMA

U cilju zaštite penzionera  Vlada FBiH je odobrila sufinansiranje penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima čiji je iznos za juli 2011 godine manji od iznosa najniže penzije koja je 310,73 KM  prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
Pravo na razliku sredstava imaju penzioneri kojima je za juli obračunata manja penzija od najniže a biće im isplaćena uz redovnu isplatu penzija za mjesec juli. Sredstva od  470 hiljada KM potrebna  za isplatu ove razlike osigurana su u Budžetu  za finansiranje isplate penzija pod povoljnijim uvjetima. 

KADROVSKA PITANJA

Nakon što je data saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići da se Nurija Pirić, na lični zahtjev, razriješi dužnosti direktora ovog društva, Vlada FBiH se saglasila da se za vršioca ove dužnosti, na period do šest mjeseci, imenuje Suada Džindo.
Također je data prethodna saglasnost da se Muhamed Krkić i Šemsudin Dervić, na lični zahtjev, razriješe dužnosti članova NO „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, prije isteka mandata i da se na ove pozicije privremeno (na period do 60 dana), imenuju Reuf Jahić i Dragan Međović.
Danas je doneseno i više odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje generalnog i izvršnih direktora-članova Uprave ovog preduzeća. Tako je data saglasnost da se za generalnog direktora, po osnovu provedene konkursne procedure, na period od četiri godine, imenuje Elvedin Grabovica. Saglasnost je data i za imenovanje izvršnih direktora ovog javnog preduzeća, također na period od četiri godine, i to: Mirsad Šabanović (za snabdijevanje i trgovinu), Senad Sarajlić ( za proizvodnju), Mensura Zuka ( za pravne i kadrovske poslove), Amil Kamenica ( za kapitalne investicije), Edin Mujagić ( za ekonomske poslove) i Admir Andelija ( za distribuciju).
Vlada FBiH je dala saglasnost i na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova  Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, i to: Enver Agić, Selvedin Subašić, Jakub Dinarević, Sanel Buljubašić, Bahrudin Šarić i Davorin Korač. Vlada FBiH je dala saglasnost na prijedlog za nominovanje članova Nadzornog odbora  „BH TELECOM Sarajevo“ d.d. i to: Kadrija Hodžić, Ševal Kovačević, Mugdim Mandžuka, Kemal Kačapor, Branko Romić i Vjekoslav Ivanković.
Vlada je dala prethodnu saglasnost da se, na osnovu provodene konkursne procedure, za izvršnog direktora za tehnologiju i razvoj servisa „BH TELECOM Sarajevo“ d.d imenuje Elvidin Kovač, a za izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove Aida Štajnbauer.

Sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena sutra u 9.00 sati.

 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE