15. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.07.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 14. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu i na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu
 3. Prijedlog izjašnjenja o Incijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 107.stav 4. i člana 120.stav 6. Zakona o vodama
 4. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za juli 2011.godine, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijsko i invalidskom osiguranju u Fereraciji Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša prije isteka mandata 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša 
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za kapitalne investicije – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za distribuciju – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za šest članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
 1. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o nezastarjevanju krivičnih djela ratnog profiterstva i krivičnih djela iz procesa ratne privatizacije
 2. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora Uprave u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora Uprave u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo 
 1. Prijedlog rješenja o prijedlogu za nominovanje članova Nadzornog odbora Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo
 2. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prednacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
 4. Prednacrt zakona o privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Informacija o aktivnostima na izradi Nacrta zakona o državnoj pomoći Bosne i Hercegovine
 7. Incijativa za izmjene i dopune Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, sa Prijedlogom zaključaka
 8. Incijativa za izradu Pravilnika ili Uputstva za izradu finansijskih izvještaja
 9. Prijedlog mišljenja na Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o akcizama i Zakona o porezu na dodatnu vrijednost
 10. Izjašnjenje na Zahtjev za izjašnjenje Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava na žalbu članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Fedralnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojima se privrednom društvu “NN” company d.o.o. Zenica, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija tipa ANFO
 12. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za formiranje namjenskog garantnog depozita radi osiguranja kredita društva „Igman“ d.d. Konjic
 13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu finansija (za J.P. Geodetski zavod BiH")
 14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uvjetima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova
 15. Prijedlog odluke o načinu korištenja finansijskih sredstava u postupku primopredaje sudskih, upravnih i drugih akata između JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 16. Prijedlog odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo iz reda zaposlenika JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izmirenje svih naknadno nastalih finansijskih obaveza iz neutrošenih sredstava za izgradnju dionice autoceste Zenica – Sarajevo
 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu za period 01.01. – 31.12.2010.godine
 19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja BHŽJK Sarajevo za 2011.godinu, sa Informacijom
 20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenos stalnih sredstava sa JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana od "Bosna agent" d.o.o. Sarajevo
 22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na dopunu “Smjernica za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na cestama Federacije Bosne i Hercegovine”
 23. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za upravljanje i održavanje u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za projektovanje i građenje u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora Uprave JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za razvoj aerodroma i aerodromske informacione i komunikacione tehnologije JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Uprave JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo 
  5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo 
  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj aerodroma i aerodromske informacione i komunikacione tehnologije JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo 
 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom zavodu za geologiju
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje aneksa Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta „Plava voda“ Travnik za javno snadbijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica
 3. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta za izgradnju cestovne infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za potpisivanje Generalnog sporazuma o zaključenju ugovora o sudskoj nagodbi između „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo, sa jedne strane i Hidrogradnje a.d. Pale i Investicione razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa druge strane
 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju finansijskih sredstava za dokapitalizaciju privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju finansijskih sredstava za dokapitalizaciju privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju finansijskih sredstava za dokapitalizaciju privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno
 8. Prijedlog odluke o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno, bez naknade
 9. Prijedlog odluke o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, bez naknade
 10. Prijedlog odluke o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „UNIS GINEX“ d.d. Goražde, bez naknade
 11. Prijedlog odluke o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „IGMAN“ d.d. Konjic, bez naknade
 12. Prijedlog odluke o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „POBJEDA RUDET“ d.d. Goražde, bez naknade
 13. Prijedlog odluke o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „POBJEDA - SPORT“ d.d. Goražde, bez naknade
 14. Prijedlog odluke o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća, bez naknade
 15. Prijedlog odluke o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, bez naknade
 16. Prijedlog odluke o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva PS „VITEZIT“ d.o.o. Vitez, bez naknade
 17. Prijedlog odluke o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „ZRAK“ d.d. Sarajevo, bez naknade
 18. Informacija u vezi prijedloga za zaključivanje vansudske nagodbe u postupku izmirenja potraživanja zaposlenika privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka
 19. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Transfer nižim nivoima vlasti"
 20. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 21. Plan privatizacije i programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, sa Prijedlogom odluka
  1. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Šipad Export – Import“ d.d. Sarajevo 
  3. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću Unis – udružena metalna industrija d.d. Sarajevo 
  4. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću ENERGOPETROL d.d. Sarajevo 
 1. Obavijest o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog za imenovanje potpisnika Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za provođenje strategije za reformu sektora pravde U Bosni i Hercegovini ispred Vlade Federacije BiH
 3. Informacija o stanju Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu
 4. Izvještaji o utrošku sredstava
  1. Izvještaji o utrošku sredstava Transfera za JP "Aerodrom Mostar" sa Prijedlogom zaključka 
  2. Izvještaji o utrošku sredstava Transfera za JP "Aerodrom Tuzla", sa Prijedlogom zaključka 
 1. Informacija Komisije za utvrđivanje elemenata za raskid Ugovora o zajedničkom ulaganju od 24.09.2008.godine i Aneksa ugovora o zajedničkom ulaganju od 29.09.2010.godine
 2. Informacija o zahtjevu izvršnog direktora Asocijacije šefova policije Jugoistočne Evrope /SEPCA/, sa mišljenjem i Prijedlogom zaključaka
 3. Informacija o stvarima, pravima i obavezama iz pasivne podbilance, sa Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključaka
 4. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federacije Bosne i Hercegovine u 2010.godini, sa Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključaka
 5. Realizacija zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – Analiza visine takse na graničnim carinskim prijelazima Bosne i Hercegovine
 6. Informacija u vezi uskraćivanja prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnih postupaka u privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije, sa Prijedlogom zaključaka
 7. Informacija o statusu presuda Ustavnog suda Federacije BiH, odnosno o poduzetim aktivnostima za njihovo izvršenje
 8. Informacija u vezi postupka po Samoincijativnoj ponudi „Intrade – energija“ d.o.o. Sarajevo za dodjelu koncesije za izgradnju hidroelektrana na rijeci Neretvi, sa Prijedlogom zaključaka
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Finansijske – Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
 10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - davanje saglasnosti
 11. Informacija o stanju komisionih naknada Federalnog zavoda za zapošljavanje, sa Prijedlogom zaključaka
 12. Informacija o epizootiološkoj situaciji i provođenju programa suzbijanja i kontrole bruceloze ovaca i koza u Fedraciji Bosne i Hercegovine u periodu 2010 – 2016.godina za 2010.godinu, sa Prijedlogom zaključaka
 13. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Zavodu za zaštitu spomenika
 14. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE