14. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.07.2011.
Saopćenje o radu

O SUBVENCIJAMA ZA POTROŠNJU  ELEKTRIČNE ENERGIJE

Danas je u Sarajevu održana sjednica Vlade FBiH kojoj je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavao zamjenik premijera Desnica Radivojević. Na sjednici, kojoj je prisustvovao i potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić, donesena je Odluka o provedbi mjera za ublažavanje porasta cijena električne energije građanima i kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Odlukom su obuhvaćeni penzioneri s najnižom penzijom koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni Zavod MIO/PIO u Federaciji BiH, te korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti  ispod prosječne ( ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda HZHB d . d. Mostar ).

Spisak korisnika najniže penzije Federalni Zavod MIO/PIO dužan je dostavljati elektroprivredama, a kopiju spiska Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, za svaki mjesec posebno, a najkasnije do sedmog dana u tekućem mjesecu, a za subvencije koje će se iskazivati na računima za utrošenu električnu energiju za naredni mjesec.

Spisak korisnika stalne novčane pomoći  će resorna kantonalna ministarstva  dostavljati Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, za svaki mjesec posebno, a najkasnije do sedmog dana u tekućem mjesecu. I jedne i druge spiskove Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će elektroprivredama dostavljati najkasnije do desetog dana u tekućem mjesecu, a za subvencije koje će se iskazivati na računima za utrošenu električnu energiju za naredni mjesec.

Pravo na subvenciju kupac će moći ostvariti na samo jednom mjernom mjestu, a iskazivaće se na računima za utrošenu električnu energiju, počevši od računa koji će se izdavati od 1.8.2011. godine i primjenjuje se do 31.12. 2012. godine, ili do roka kojeg Vlada FBiH naknadno odredi.

Iznos subvencije biće iskazan na računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno može iznositi 5,50 KM  kod  JP Elektroprivrede BiH d .d. Sarajevo, odnosno 7,00 KM za JP Elektroprivredu HZHB d.d. Mostar,  u zavisnosti od utroška struje u obračunskom periodu.

Razlika sredstava po novom obračunu obezbijediće se iz ostvarene dobiti dvije elektroprivrede iz dijela dobiti koji pripada Vladi FBiH. U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke izvršiće se analiza i konsultacije u vezi njene provedbe, te u slučaju potrebe poduzeti potrebne korektivne mjere.

 

KADROVSKA PITANJA

Vlada Federacije BiH donijela je danas Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju, na period od četiri godine, i to u sastavu: Amer Kapetanović (predsjednik), Jovan Marjanović i Ivo Čolak (članovi).

Danas je data prethodna saglasnost na razrješenje dosadašnjeg sastava Nadzornog odbora „BH -Gasa“ d.o.o. Sarajevo, kao i prethodna saglasnost za privremeno imenovanje na ove pozicije do okončanja konkursne procedure, i to: Goran Žagovec, Amel Kosovac, Mehmed Koldžo, Edin Dilberović i Alija Kusur.

Vlada FBiH dala je saglasnost i za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova NO "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, i to: Rifat Fetić, Ibrahim Bećirbegović, Zvonimir Šušnjar, Samira Avdić i Milan Dmitrović.

Vlada FBiH je danas, u funkciji Skupštine Razvojne banke, izmijenila Odluku o privremenom imenovanju članova NO ove finansijske institucije,  tako što je, umjesto Reufa Bajrovića koga je opozvala na lični zahtjev, na ovo mjesto imenovala Dženana Đonlagića.

U skladu sa zaključcima 11. sjednice od  21.6.2011. godine, povodom razmatranja Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima, kao i istovjetnim zaključcima oba doma Parlamenta FBiH da u roku od 6 mjeseci treba ponuditi nova zakonska rješenja kojim bi na jedinstven način bile uređene sve povoljnije mirovine u FBiH, Vlada FBiH je danas oformila radnu grupu. Ovu grupu čine Enisa Teskeredžić, Ismar Bratić, Zehra Novo – Omanović, Vinko Jakić, Samira Čolak, Esher Kubat, Jagoda Krdžović, Gordana Vojvodić i Nermina Vučković.

 

Sjednica Vlade FBiH završena je u 9.50 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE