11. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.06.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Nacrt zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima
 3. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 6. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 7. Prijedlozi odluka
  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za šest članova Nadzornog odbora JP "Elektorprivreda HZ HB" d.d. Mostar
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica
  c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora „Unis“ d.d. Sarajevo
  d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora KTK „Visoko“ d.d. Visoko
  e) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora „Remontni zavod“ d.d. Travnik
  f) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora BNT „Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik
  g) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora „Pretis“ d.d. Vogošća
  h) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora „Unis Ginex“ d.d. Goražde
  i) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora „Igman“ d.d. Konjic
  j) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora „Binas“ d.d. Bugojno
  k) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
  l) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora „Tehničko remontni zavod Hadžić“ d.d. Hadžići
  m) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora „Energoinvest“ d.d. Sarajevo
  n) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići
  o) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora RMU „Banovići“ d.d. Banovići
 1. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencija javnim preduzećima - JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 2. Prijedlog odluke o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godinu
 3. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer Željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za zaključivanje sponzorskog aranžmana
 5. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška „Kapitalnog transfera javnim preduzećima - JP „Aerodrom Tuzla“ (za nabavku neophodne opreme) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja BHŽJK Sarajevo za 2010. godinu
 7. Informacija o stepenu realizacije i planu razvojnih Projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011. - 2013. godina
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa stanjem 31.12.2010. godine, s Prijedlogom zaključaka
 9. Izvještaj o implemеntaciji programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005., 2006.,2007. i 2009. godine (stanje 31.12.2010. godine), s Prijedlogom zaključaka
 10. Informacija o stanju i problemima u radu stanica tehničkog pregleda vozila
  a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o prijenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju
  b) Prijedlog zaključaka
 1. Prijedlozi rješenja
  a) Prijedlog rješenja o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
 1. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Projektnog koordinacionog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunjavanje dva upražnjena radna mjesta u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju (FED CAD), s Prijedlogom zaključaka
 4. Prijedlozi akata
  a)   Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
  b)   Kriterij za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
  c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE